CHỨNG MINH NGHĨA VỤ RIÊNG VỀ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
  • 28/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

CHỨNG MINH NGHĨA VỤ RIÊNG VỀ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

[caption id="attachment_7368" align="aligncenter" width="960"]CHỨNG MINH NGHĨA VỤ RIÊNG VỀ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHỨNG MINH NGHĨA VỤ RIÊNG VỀ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH[/caption]

1. Như thế nào là tài sản riêng của vợ chồng

Tài sản riêng của vợ chồng là tài sản (vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản) thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng của một bên vợ chồng, tách biệt với khối tài sản chung của hai vợ chồng. Trên bình diện pháp luật về hôn nhân và vợ chồng về hôn nhân và gia đình, vấn đề tài sản riêng của vợ chồng là một bọ phận cấu thành là nội dung quan trọng trong chế định tài sản của vợ chồng.

2. Căn cứ pháp lý

Vấn đề này căn cứ theo Điều 37 và Điều 45 Luật HN&GĐ năm 2014

3. Chứng minh nghĩa vụ riêng về TS của vợ và chồng

- Nghĩa vụ mối bên vợ chồng có trước khi kết hôn: Đối với những nghĩa vụ tài sản mỗi bên có trước khi xác lập quan hệ hôn nhân, Luật đều coi nghĩa vụ riêng của vợ, chồng. Để xác định nghĩa vụ riêng cần chứng minh nghĩa vụ đó phát sinh trước khi quan hệ vợ chồng được xác lập thông qua giấy chứng nhận kết hôn.

- Nghĩa vụ đó đã phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

+ Để chứng minh, các bên có thể đưa ra các chứng cứ chứng minh tài sản đó có trước khi kết hôn thông qua các loại hợp đồng hoặc được tặng cho bằng hợp đồng tặng cho, được thừa kế bằng di chúc, thỏa thuận phân chia di sản của những người thừa kế, văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hoặc quyết định chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của Tòa án.

- Nghĩa vụ có thể phát sinh từ giao dịch mà do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình

+ Bên yêu cầu được pháp luật tố tụng dân sự cho phép đưa ra các chứng cứ chứng minh giao dịch đó được thiết lập không nhằm phục vụ lợi ích, nhu cầu chung của gia đình mà chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của người đã xác lập,thực hiện giao dịch.

- Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi VPPL của hai vợ chồng

+ Để xác định đây là nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ chồng phải chứng minh được hành vi vi phạm pháp luật đó là hành vi của một bên vợ hoặc chồng mà không có sự thỏa thuận, bàn bạc đối với người còn lại và cũng chỉ một bên thực hiện hành vi gây thiệt hại đến người thứ ba.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

?Ô?? ?? ??Ậ? ???? ??????

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Luật hôn nhân và gia đình 2014
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: