CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
  • 02/122021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Các trường hợp giải thể

Giải thể bắt buộc là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có sự vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Giải thể bắt buộc khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc khi doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thành lập, hoạt động và bị xử lý đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp 2020 đã quy định khi công ty có số lượng thành viên giảm  dưới mức tối thiểu thì bắt buộc giải thể tức là: đối với công ty cổ phần – giảm dưới 03 thành viên; đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên – giảm dưới 02 thành viên; đối với công ty hợp danh- giảm dưới 02 thành viên hợp danh. Khi số lượng thành viên giảm thì công ty cần có những biện pháp khắc phục trong một khoảng thời gian nhất định ( theo luật doanh nghiệp 2020 quy định thì thời gian là 06 tháng) các biện pháp khắc phục có thể là: kết nạp thêm thành viên mới, chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp có quy định về số lượng thành viên tối thiểu ít hơn,…Nếu không xử lý được thì bắt buộc công ty phải tiến hành giải thể.

Việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chính là chế tài nghiêm khắc đặt ra đối với các vi phạm pháp luật nghiêm trọng của doanh nghiệp: Ví dụ: doanh nghiệp được thành lập bởi những đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp ( theo khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020); giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế; Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật doanh nghiệp 2020 đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;…Sau khi nhận quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp buộc phải tiến hành giải thể. Đây là một chế tài hiệu quả để hậu kiểm việc thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp.

Giải thể tự nguyện là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của chủ sở hữu. Vậy, giải thể diễn ra khi nào? Giải thể diễn ra khi chủ sở hữu doanh nghiệp không muốn tiếp tục kinh doanh hoặc khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn. Việc giải thể này không phải là cách duy nhất để chủ sở hữu dừng các hoạt động kinh doanh và thoát khỏi các nghĩa vụ tài sản, chủ sở hữu có thể bán doanh nghiệp và chuyển giao các quyền và nghĩa vụ tài sản cho người mua nhằm tối đa lợi ích kinh tế. Trong thực tế kinh doanh, chủ sở hữu chỉ tiến hành giải thể khi việc bán doanh nghiệp thực hiện không thành công.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020

Doanh nghiệp được giải thể khi đáp ứng điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác
  • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. ( Quy định tại khoản 2 Điều 207 luật doanh nghiệp 2020)

Xét về nguyên tắc, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đã xử lý các nghĩa vụ đã tạo lập ra trong quá trình thành lập và hoạt động. Đây là một điều kiện quan trọng để giải thể doanh nghiệp. Nếu không đáp ứng được điều kiện này, DN có thể áp dụng thủ tục phá sản để chấm dứt hoạt động.

Những cách thức bảo đảm thanh toán hết nợ và nghãi vụ tài sản khác được thể hiện như sau: các khoản nợ đã được thanh toán dứt điểm, thể hiện qua hồ sơ giải thể; Một số khoản nợ được tổ chức, cá nhân khác, kể cả tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp liên quan, cam kết thanh toán nợ sau khi doanh nghiệp giải thể. Trường hợp này cần lưu ý tới các quy định về chuyển giao nghĩa vụ trong Bộ luật dân sự.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Các trường hợp giải, Các vấn đề pháp lý, Doanh nghiệp, Giải thể doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Tư vấn, Điều kiện giải thể
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: