AI LÀ NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM TRẢ NỢ KHI NGƯỜI VAY QUA ĐỜI
  • 14/122021
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

AI LÀ NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM TRẢ NỢ KHI NGƯỜI VAY QUA ĐỜI

Câu hỏi tư vấn:
Xin chào Luật sư, tôi có thắc mắc cần được giải đáp như sau, tôi có cho bạn tôi mượn một số tiền là 400 triệu đồng để làm ăn và có chữ ký của bạn tôi trong giấy vay nợ, tuy nhiên một thời gian sau bạn tôi bệnh nặng và qua đời không để lại di chúc, tôi có tìm gặp đến gia đình bạn tôi gồm có người vợ và 02 người con? Tôi muốn ai sẽ là người có trách nhiệm trả lại số tiền 400 triệu cho tôi? Nếu từ chối nhận di sản để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ có được không?
Yêu cầu tư vấn:
Khi người vay tiền qua đời ai sẽ là người có nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ? Nếu từ chối nhận di sản để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ có được không?
Căn cứ pháp lý:
BLDS năm 2015
Luật sư tư vấn:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến công ty chúng tôi. Đối với vấn đề của bạn được Luật sư tư vấn như sau:
Theo như bạn trình bày thì người bạn của bạn không để lại di chúc, vậy nên tài sản sẽ được chia theo pháp luật, chia theo hàng thừa kế, hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ và các con. Do đó trong trường hợp này vợ và 02 người con sẽ có trách nhiệm nghĩa vụ trả nợ cho bạn.
Theo Điều 615 quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của người được hưởng thừa kế như sau:
- Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
- Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
- Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
- Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.
Do đó bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu vợ và hai người con thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bạn.
Trường hợp từ chối nhận di sản để trốn tránh nghĩa vụ là vi phạm pháp luật, tại Điều 620 BLDS năm 2015 như sau: Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
Còn nếu người nhà không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì có thể khởi kiện ra TAND để giải quyết.
Trên đây là nội dung tư vấn của công ty chúng tôi đối với vấn đề của bạn.
Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW
📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà NộiNội
🌍 Website: https://sjklaw.vn/
📩 Email: sjk.law@hotmail.com
☎ Hotline: 0962420486
Tags : nghĩa vụ, thừa kế
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: