VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
  • 13/122021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Về cổ phần trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn. Khi thành lập, công ty rất quan tâm tới vốn góp mà không cần quan tâm người tham gia góp vốn là ai. Qua bài viết dưới đây, SJKLaw gửi tới quý khách hàng một vài kiến thức pháp lý về cổ phần trong công ty cổ phần.

Vấn đề pháp lý cơ bản của CTCP chính là cổ phần, bản chất của cổ phần là quyền tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu, là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Đặc điểm của cổ phần được thể hiện như sau:

+ Cổ phần được xác định mệnh giá do công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá của cổ phần có thể khác với giá chào bán, giá chào bán cổ phần do hội đồng quản trị công ty quyết định nhưng không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất trừ trường hợp pháp luật có quy định.

+ Cổ phần là đơn vị biểu hiện quyền sở hữu tài sản, là căn cứ xác lập tư cách thành viên của công ty. Người sở hữu cổ phần là cổ đông công ty, có đầy đủ quyền năng và trực tiếp thực hiện quyền của mình đối với công ty. Từ cổ phần phát sinh quyền và nghĩa vụ cho các cổ đông. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo ra các quyền và lợi ích ngang nhau cho chủ sở hữu.

- Tính không thể phân chia bởi cổ phần là phần vốn nhỏ nhất và bằng nhau trong vốn điều lệ.

+ Tính dễ dàng chuyển nhượng. Đây là đặc trưng đối với CTCP, thể hiện sự năng động về vốn nhưng vẫn giữ được tính ổn định đối với tài sản công ty. Khi đã góp vốn vào công ty thì không có quyền rút vốn, trừ trường hợp công ty giải thể vì CTCP là một pháp nhân có tài sản riêng, độc lập với tài sản của các thành viên tạo lập ra nó. Vì vậy, nếu một người không muốn làm thành viên của công ty cổ phần nữa thì chỉ có cách là chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Cổ phần có thể được chia thành hai loại: Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định CTCP phải có cổ phần phổ thông, người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

Loại cổ phần này thể hiện tuyệt đối quyền làm chủ công ty. Ngoài cổ phần phổ thông, CTCP có thể có cổ phần ưu đãi, người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại:

+ Cổ phần ưu đãi biểu quyết là có phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cô phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

+ Cổ phần ưu đãi cổ tức, là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm có tức cố định và cô tức thương, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức có tức có định cụ thể và phương thức xác định có tức thường được ghi trên có phiếu của cô phần ưu đãi cổ tức.

+ Có phần ưu đãi hoàn lại, là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại có phiếu của có phần ưu đãi hoàn lại .

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành có phần ưu đãi nhưng cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Vì cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc, còn cổ phần ưu đãi có thể có hoặc không có phụ thuộc vào điều lệ công ty. Nếu tất cả các phổ thông chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi thì sẽ không đúng với quy định pháp luật.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: sjklaw.vn

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Các vấn đề pháp lý, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Vốn
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: