Từ 01/07/2021: Thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi người dân đăng ký thay đổi thông tin
  • 25/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

Từ 01/07/2021: Thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi người dân đăng ký thay đổi thông tin

Từ này 1/7, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin trong hộ khẩu, công an sẽ cập nhật vào trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ hộ khẩu giấy.

Đây là một trong những điểm mới của Luật cư trú 2020. Kể từ ngày 01/07/2021 sẽ thay đổi hình thức quản lý dân cư bằng giấy sang phương thức điện tử, cụ thể:

Điều 38. Điều khoản thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

...............................

3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Như vậy, trường hợp người dân đến cơ quan công an thực hiện các thủ tục về về cư trú mà làm thay đổi thông tin hiện có trong Sổ thì công an mới thu hồi sổ hộ khẩu giấy. Không phải tất cả người dân phải tự mang sổ cũ đi nộp từ 01/07/2021. Sổ đã cấp nếu không có gì thay đổi thì vẫn được sử dụng đến hết năm 2022

Ngoài ra, Luật cư trú 2020 cũng quy định một số điểm mới nổi bật khác như:

- Người vắng mặt liên tục tại nơi đã đăng ký thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ khác hoặc không khai báo tạm vắng sẽ bị xóa đăng ký thường trú (điểm d khoản 1 Điều 24)

- Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp  pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Mọi vướng mắc cần giải đáp hoặc để được sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SJK VIỆT NAM

Hotline yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn: 0962420486

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: sjk.law@hotmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng ./.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: