TRÌNH TỰ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN
  • 11/112021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

TRÌNH TỰ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

Nộp và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 


Phá sản chỉ được tòa án xem xét, giải quyết trên cơ sở có yêu cầu mở thủ tục phá sản. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là yêu cầu của chủ nợ đề nghị tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nợ.    Nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản là thủ tục bắt buộc đầu tiên của trình tự giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được quy định cụ thể tại Điều 5 Luật phá sản 2014.     Theo đó, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm: 
+ Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Các chủ nợ là người đầu tiên có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản để thu hồi các khoản nợ của mình, mục đích của quy định này là nhằm bảo vệ quyền tài sản cho các chủ nợ. Tuy nhiên, chỉ có chủ nợ không có bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm một phần mới có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Các chủ nợ có bảo đảm không được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ vài sản vì khoản nợ của họ đã được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã con nọ hay bảo lãnh của bên thứ ba 
+ Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Người lao động cũng chính là chủ nợ của DN, HTX đối với các khoản nợ lương nếu lương của người lao động không được thanh toán đầy đủ. 
+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Đây không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ, quy định này giúp doanh nghiệp, hợp tác xã mắc nợ có cơ sở để giải quyết một cách hợp pháp các quan hệ nợ nần Hoặc dưới sự giám sát của tòa án, doanh nghiệp, hợp tác xã mắc nợ có thể cùng với các chủ nợ thảo luận các biện pháp hòa giải, tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế thiệt hại.
+ Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định. Điều này, nhằm bảo vệ lợi ích các cổ đông, nhóm cổ đông nhỏ trong công ty cổ phần.
+ Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán. 
Luật Phá sản năm 2014 cũng quy định nghĩa vụ của tổ chức tín dụng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng sau khi ngân hàng nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn mất khả năng thanh toán.


Thụ lý đơn yêu cầu giải quyết phá sản


Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được hiểu là việc tòa án nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, vào sổ thụ lý để giải quyết vụ việc phá sản. Khi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được nộp lên tòa án, thẩm phán được phân công xử lý vụ việc trong thời hạn ba ngày sẽ xem xét xử lý đơn về các nội dung sau: 
+ Nếu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;
+ Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản chưa đầy đủ, thẩm phán sẽ thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn;
+ Nếu thấy thẩm quyền giải quyết vụ việc thuộc tòa án khác, thẩm phán sẽ làm thủ tục chuyển đơn lên tòa án đó;
+ Trong một số trường hợp nhất định, thẩm phán phải trả lại đơn xin yêu cầu mở thủ tục phá sản.
Thông báo việc xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải bằng văn bản gửi cho người nộp đơn vào doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán biết.
Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc khi có đơn yêu cầu giải quyết phá sản hợp pháp của đương sự và sau khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản. Ngoài ra, không phải trong trường hợp nào tòa án đều thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, tòa án có quyền trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong các trường hợp pháp luật quy định. Ví dụ người nộp đơn không có thẩm quyền, không nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản,…
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với SJKLaw theo các phương thức sau:
Tư vấn trực tiếp: Văn phòng đại diện công ty Luật trách nhiệm hữu hạn SJKLaws, địa chỉ tại : Số 3 ngõ 115 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Dịch vụ luật sư tư vấn qua số điện thoại tổng đài: 0962420468- 0933192699 
Tư vấn qua email: nội dung yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email: sjk.law@hotmail.com
    

Tags : Các vấn đề pháp lý, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Phá sản doanh nghiệp, Sjklaw, Trình tự thủ tục
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: