TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
  • 06/012023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp được xem là một trong những chủ thể quan trọng đối với sự vận hành và phát triển doanh nghiệp. Vậy, Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp được pháp luật doanh nghiệp quy định như thế nào?

Căn cứ pháp lí

Luật doanh nghiệp năm 2020

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 12 Luật doanh nghiệp năm 2020, có thể hiểu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện giao dịch. Đồng thời họ cũng là người đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là bị đơn, nguyên đơn,...theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ có các trách nhiệm như sau:

Thứ nhất, Có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, trung thực, tốt nhất nhằm bảo đảm các lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Thứ hai, Phải có trách nhiệm trung thành với lợi ích doanh nghiệp, không được lạm dụng chức vụ, địa vị và không sử dụng thông tin, tài sản doanh nghiệp để thu lợi cho mình hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác.

Thứ ba, Phải có trách nhiệm thông báo một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình hay chủ thể có liên quan của mình làm chủ hoặc có vốn góp theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Doanh nghiệp xã hội - tiêu chí, quyền và nghĩa vụ?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm các nhân khi vi phạm trách nhiệm nêu trên mà gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 1900636292.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: