TỔ CHỨC, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
  • 13/122021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Tổ chức, quản lý doanh nghiệp tư nhân

Luật doanh nghiệp không quy định về cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu DNTN có toàn quyền quyết định về tổ chức, quản lý doanh nghiệp của mình.

Chủ DNTN có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.Chủ DNTN là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bị đơn nguyên đơn hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân trực tiếp làm giám đốc thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với thuê người khác làm giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ DNTN sẽ giao kết hợp đồng thuê Giám đốc với người được thuê. Đây thực chất là quan hệ ủy quyền nên khi có những sai phạm của người được thuê dẫn đến các tranh chấp thì chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Người được thuê làm Giám đốc DNTN thực hiện quản lí, điều hành hoạt động kinh doanh của DNTN vượt quá phạm vi trong hợp đồng thuê Giám đốc thì phải chịu trách nhiệm như trường hợp vượt quá phạm vi đại diện theo nguyên tắc chung quy định lại Bộ luật dân sự. Giao dịch do người đại diện xác lập, thực hiện vươt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người được đại diện đồng ý hoặc biết mà không phản đối, nếu không được sự đồng ý thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt qua phạm vi đại diện. Tức là, người được thuê làm giám đốc điều hành quản lý doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm khi thực hiện hành vi vượt quá phạm vi của mình theo hợp đồng khi chủ sở hữu không đồng ý.

Giải quyết tình huống cụ thể

Ông A là chủ doanh nghiệp tư nhân “Sao Mai”  kinh doanh ở lĩnh vực phân bón với số vốn đầu tư ban đầu là 500 triệu đồng. Ông A có người bạn thân là C rất am hiểu lĩnh vực này nên A đã mời B đến làm việc và giao cho chức vụ Giám đốc thay A điều hành doanh nghiệp. Sau một thời gian kinh doanh, DNTN “Sao Mai” bị thua lỗ phát sinh số nợ 300 triệu đồng. Hỏi:

1. Trách nhiệm về việc thanh toán các khoản nợ của DNTN thuộc về ai ? Vì sao?

2. Trường hơp C làm trái với sự phân công của A thì trách nhiệm thanh toán thuộc về ai? Biết rằng, ngoài vốn kinh doanh ra thì A còn có tài sản trị giá 200 triệu đồng, C có tài sản trị giá 100 triệu đồng.

Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2020

Trả lời:
Trách nhiệm về việc thanh toán các khoản nợ của DNTN thuộc về ai ? Vì sao?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 188 quy định về Doanh nghiệp tư nhân: “1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

Căn cứ khoản 2 Điều 190 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.”

Như vậy, mặc dù đã ủy quyền cho C làm giám đốc điều hành, quản lý công ty nhưng A vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh. Và A là chủ sở hữu nên A phải chịu trách nhiệm vô hạn về toàn bộ tài sản của mình đối với mọi khoản nợ của doanh nghiệp. Nên A là người phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của công ty.

Trường hơp C làm trái với sự phân công của A thì trách nhiệm thanh toán thuộc về ai? Biết rằng, ngoài vốn kinh doanh ra thì A còn có tài sản trị giá 200 triệu đồng, C có tài sản trị giá 100 triệu đồng.

Cũng căn cứ theo khoản 2 Điều 190 nếu trên, trường hợp C làm trái với sự phân công của A thì A vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán với chủ nợ. Vì theo quy định này thì A có thể tực tiếp hoặc gián tiếp quản lý doanh nghiệp nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

C sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của mình do trái với sự phân công của A việc này được giải quyết dựa theo hợp đồng lao động đã được ký kết giữa A với C.  

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: sjklaw.vn

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Các vấn đề pháp lý, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: