THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
  • 07/022022
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Đặc điểm của công ty TNHH một thành viên

          + Công ty TNHH một thành viên do một  cá nhân hoặc một tổ chức là chủ sở hữu công ty. Chủ sở hữu công ty bao gồm tổ chức hoặc cá nhân là nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, năng lực hành vi,…Đặc điểm này giúp phân biệt với loại hình DNTN vì DNTN do cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

          + Nếu ở DNTN chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ thì chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác liên quan trong phạm vi số vốn Điều lệ của công ty. Công ty có sự tách bạch về tài sản giữa tài sản của chủ sở hữu và tài sản của công ty, điều này được thể hiện ở mọi quan hệ tài sản, trong quá trình kinh doanh hoạt động của công ty.

          + Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty được thực hiện rất chặt chẽ. Công ty sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ với tư cách là một thương nhân kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN.

          + Chủ sở hữu công ty được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác, việc chuyển nhượng phải đáp đứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Nếu chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn Điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác có thể làm thay đổi mô hình công ty. Lúc này, công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, đồng thời công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp là CTCP hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên.

          + Công ty không được phát hành cổ phiếu. Đặc điểm này giống với công ty TNHH hai thành viên trở lên, việc không cho phát hành cổ phiếu cho thấy sự hạn chế hơn đối với CTCP ở chỗ sự gia nhập của người ngoài vào công ty.

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên
Bước 1: chuẩn bị hồ sơ

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (theo mẫu tại Phụ lục I-2 – Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

          Điều lệ công ty (bao gồm họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức);

          Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật: giấy tờ chứng thực (CMND/Căn cước công dân/Hộ Chiếu) còn hiệu lực;

          Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức: cần quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

          Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

          Giấy ủy quyền cho SJKLaw thay mặt quý khách thực hiện thủ tục

Bước 2: Nộp hồ sơ

          Đăng ký qua mạng điện tử: Người có thẩm quyền ký giấy đề nghị hoặc để người được ủy quyền là SJKLaw thay mặt quý khách kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và hoàn tất hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Lưu ý về thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.

 Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website:https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Các vấn đề pháp lý, Công ty TNHH, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Trình tự thủ tục
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: