THỦ TỤC TÁCH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI
  • 14/102021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

THỦ TỤC TÁCH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI

Tách doanh nghiệp là một trong những hình thức của tổ chức doanh nghiệp. Tách doanh nghiệp được hiểu là một doanh nghiệp được tách thành hai hay nhiều doanh nghiệp mà không chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị tách.    Sẽ có ít nhất một doanh nghiệp mới ra đời nhưng tồn tại độc lập với doanh nghiệp bị tách. Quy mô doanh nghiệp sẽ bị giảm do khi tách doanh nghiệp một bộ phận vốn, tài sản,…chuyển sang doanh nghiệp mới. Ví dụ: B= B+C         

Cũng giống như chia doanh nghiệp, tách doanh nghiệp được chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định về thời điểm tách, cách thức tách, xử lý quyền và nghĩa vụ sau khi tách,…

Chủ sở hữu quyết định các vấn đề có liên quan như:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách, tên công ty được tách sẽ thành lập

+ Phương án sử dụng lao động

+ Cách thức tách công ty

+ Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ti bị tách sang công ti được tách

 + Thời hạn thực hiện tách công ty

 Việc tách doanh nghiệp cũng giống như các bước chia doanh nghiệp, có thể tách theo cách thức sau:

+ Tách một phần hoặc toàn bộ vốn góp của một hoặc một số thành viên cùng với tài sản tương ứng giá trị vốn góp của họ được chuyển sang cho công ty mới

Đặc điểm của tách doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp mới có thể cùng loại hình nhưng không bắt buộc. Pháp luật cũng có quy định hạn chế đối với việc doanh nghiệp nào được tách và tách thành loại hình nào.

+ Quyết định tách doanh nghiệp do chủ sở hữu tiến hành

+ Doanh nghiệp cũ vẫn tồn tại sau khi tách, việc tách sẽ khiến doanh nghiệp giảm quy mô

+ Công ty bị tách và công ty mới liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chua thanh toán, nghĩa vụ tài sản,…. của công ti bị tách. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Thủ tục tách doanh nghiệp

Bước 1:  Chủ sở hữu đưa ra quyết định việc tách doanh nghiệp, nội dung, cách thức tách doanh nghiệp

Bước 2: Thông qua điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp mới

Bước 3:  Thực hiện tách doanh nghiệp theo phương án đã phê duyệt.

Bước 4: Tiến hành đăng kí doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới. Đăng ký giảm vốn điều lệ, thành viên cho doanh nghiệp bị tách

Dịch vụ tư vấn pháp luật về tách doanh nghiệp của công ty luật TNHH SJKLaw

Việc tách doanh nghiệp là khá phức tạp, SJKLaw tư vấn thủ tục tiến hành tách doanh nghiệp cho quý khách hàng, tư vấn các vấn đề phát sinh, những vấn đề cần chuẩn bị khi thực hiện tách doanh nghiệp. Với kinh nghiệm chuyên sâu, làm việc tận tâm, SJKLaw cam kết thực hiện tư vấn chính xác, hiệu quả, nhanh chóng.

Tags : Các vấn đề pháp lý, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Tách doanh nghiệp, thủ tục, Trình tự thủ tục
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: