THU HỒI ĐẤT DO VI PHẠM PHÁP LUẬT
  • 13/102021
  • LÊ TIẾN ĐẠT

THU HỒI ĐẤT DO VI PHẠM PHÁP LUẬT

  1. Cơ sở pháp lý

- Luật đất đai 2013.

- Nghị định 43/2014/NĐ – CP hướng dẫn Luật đất đai

- Nghị định 01/2017/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 148/2020/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

  1. Trình tự thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật.

      Bước 1: Xác định hành vi vi phạm pháp luật đất đai mà phải thu hồi đất

Trường hợp vi phạm pháp luật mà phải thu hồi đất, khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm lập biên bản về vi phạm hành chính để làm căn cứ thu hồi đất.

Trường hợp vi phạm pháp luật đất đai không thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì biên bản xác định hành vi vi phạm phải có đại diện của ủy ban nhân dân xã làm chứng để làm căn cứ quyết định thu hồi đất và được lập theo quy định sau:

- Cơ quan tài nguyên và môi trường tổ chức kiểm tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, d và g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai; tổ chức thanh tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại điểm h và điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai;

- Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản, người được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra có trách nhiệm gửi biên bản cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để chỉ đạo thu hồi đất.

Bước 2: Ban hành quyết định thu hồi đất

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết, trình ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất.

Bước 3: Triển khai thu hồi đất và xử lý phần giá trị còn lại đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có)

Đơn vị được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao triển khai thu hồi đất (thông thường là trung tâm phát triển quỹ đất) tổ chức việc thông báo thu hồi đất cho người sử dụng đất (quyết định thu hồi đất được đăng trên trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện); xử lý phần giá trị còn lại đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Bước 4: Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai

Cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi giấy chứng nhận hoặc thông báo giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại giấy chứng nhận.

Các quy định về trình tự, thủ tục về việc thu hồi đất do sai phạm của người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai cho thấy khá cụ thể, tháo gỡ được những vướng mắc khi thu hồi đất về thời gian, trình tự, nội dung công việc và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mọi vướng mắc cần giải đáp hoặc để được sử dụng dịch vụ. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Hotline yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn: 0962420486

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: sjk.law@hotmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng ./.

Tags : Luật đất đai 2013, thu hồi đất, thu hồi đất do vi phạm pháp luật, vi phạm pháp luật
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: