THAY ĐỔI YÊU CẦU KHỞI KIỆN TRONG GIAI ĐOẠN THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ
  • 25/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

THAY ĐỔI YÊU CẦU KHỞI KIỆN TRONG GIAI ĐOẠN THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ

1. ĐỐI VỚI NGUYÊN ĐƠN.

Theo khoản 2 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì:

Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết. Khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm.

Trong giai đoạn thụ lý vụ án dân sự, nguyên đơn có quyền thay đổi yêu cầu khởi kiện của mình. Quyền này được thể hiện rõ ở đơn khởi kiện. Nội dung đơn khởi kiện được quy định cụ thể tại Điều 189, 193 của BLTTDS.

Điều 193. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

1. Trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện để họ sửa đổi, bổ sung trong thời hạn do Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng; trường hợp đặc biệt, Thẩm phán có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày. Văn bản thông báo có thể được giao trực tiếp, gửi trực tuyến hoặc gửi cho người khởi kiện qua dịch vụ bưu chính và phải ghi chú vào sổ nhận đơn để theo dõi. Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện không tính vào thời hiệu khởi kiện.

2. Trường hợp người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán tiếp tục việc thụ lý vụ án; nếu họ không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện.”

2. ĐỐI VỚI BỊ ĐƠN.

Theo khoản 3 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì

Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm.

Trong giai đoạn thụ lý vụ án thì Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, bị đơn phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố (nếu có).

Điều 200. Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn

1. Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

2. Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

b) Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

c) Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

3. Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.”

Phản tố được hiểu là việc bị đơn khởi kiện ngược lại nguyên đơn về một quan hệ pháp luật khác với quan hệ pháp luật nguyên đơn đã khởi kiện.

Như vậy, quyền thay đổi yêu cầu khởi kiện trong giai đoạn thụ lý vụ án dân sự của bị đơn được thể hiện ở quyền phản tố. Bị đơn có quyền phản tố yêu cầu của nguyên đơn và cũng có quyền thay đổi hoặc rút yêu cầu phản tố đó.

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TYCỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SJK VIỆT NAM

? Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà NộiNội

? Website: https://sjklaw.vn/

? Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Tổng đài tư vắn pháp luật miễn phí: 1900636292

 

 

 

Tags : Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015
popup

Số lượng:

Tổng tiền: