THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
  • 15/112021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp tiếp nhận thành viên mới đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Trong quá trình hoạt động và kinh doanh, vì nhiều lý do khác nhau mà công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải tiến hành thay đổi thành viên công ty. Ví dụ trong các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên như:

+ Thành viên công ty tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên

+ Thành viên công ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác

+ Thành viên chết

+ Thành viên tặng cho phần vốn góp của mình cho người khác hoặc dùng tài sản là vốn góp để trả nợ cho người khác.

Ngoài ra, mất tư cách thành viên còn được quy định tại Điều lệ công ty như khai trừ thành viên, thu hồi tư cách thành viên khi thành viên vi phạm pháp luật hoăc làm trái với Điều lệ công ty làm tổn hại đến lơi ích của công ty và ảnh hưởng tới các thành viên khác.

Khi công ty TNHH hai thành viên trở lên muốn đăng ký thay đổi thành viên công ty cần lưu ý:

+ Về số lượng thành viên: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có số thành viên tối thiểu là 02 và tối đa là 50. Theo đó, khi số lượng thành viên giảm xuống còn 01, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Khi số lượng thành viên lớn hơn 50, công ty sẽ phải cân nhắc việc chuyển sang loại hình công ty cổ phần.

Trong bài viết này, SJKLaw gửi tới quý khách hàng về thủ tục đăng ký thay đổi thành viên đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp tiếp nhận thành viên mới đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Bước 1:

Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 11 Nghị định số 012021/NĐ-CP đối với thành viên là cá nhân (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực); giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;

+ Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới;

+ Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có các văn bản tương ứng được nêu tại Bước 2

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu tại Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ( theo mẫu tại Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 11 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực)

 - Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư 2020.

Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  • Giấy ủy quyền cho SJKLaw thay mặt quý khách thực hiện thủ tục

Bước 3: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền là SJKLaw nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền là SJKLaw nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Lưu ý về thời hạn:

- Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với SJKLaw theo các phương thức sau:

Tư vấn trực tiếp: Văn phòng đại diện công ty Luật trách nhiệm hữu hạn SJKLaws, địa chỉ tại : Số 3 ngõ 115 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Dịch vụ luật sư tư vấn qua số điện thoại tổng đài: 0962420468- 0933192699

Tư vấn qua email: nội dung yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email: sjk.law@hotmail.com

Tags : Các vấn đề pháp lý, Công ty TNHH, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Thay đổi thành viên, Trình tự thủ tục
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: