THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
 • 06/122021
 • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

Công ty hợp danh có thể có hai loại thành viên đó là thành viên vốn góp và thành  viên hợp danh. Qua bài viết này, SJKLaw gửi tới quý khách hàng một số kiến thức pháp lý về thành viên của công ty hợp danh.

Điều kiện trở thành thành viên công ty hợp danh
Đối với thành viên hợp danh:

Căn cứ Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020 thì điều kiện trở thành thành viên hợp danh là cá nhân không thuộc trường hợp bị cấm theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Đó là: “b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước; d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân; e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.”

Thành viên hợp danh phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty. Đối với tài sản có đăng kỉ quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất, người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công tỉ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ. Đối với tài sản không đăng kí quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Thành viên hợp danh góp vốn theo thoả thuận và được ghi vào Điều lệ công ty.  Khi đã cam kết góp vốn thành viên hợp danh phải góp đủ và đúng hạn. Nếu không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại tới công ty, thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó.

Trong trường hợp công ty kinh doanh đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề thì thành viên hợp danh cần đáp ứng chứng chỉ hành nghề. Những ngành nghề cần có chứng chỉ là ngành nghề phải có trình độ chuyên môn, uy tín nghề nghiệp,…Ví dụ: tư vấn pháp luật, thiết kế,…Tùy thuộc vào ngành nghề mà việc đòi hỏi chứng chỉ đối với các thành viên sẽ khác nhau. Ví dụ: giám đốc doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề, có những ngành chỉ cần một cán bộ chuyên môn cần chứng chỉ hành nghề,..,

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

Thành viên hợp danh có quyền sau đây:

 • Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của công ty. Mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số cổ phiếu biểu quyết khác quy định tại điều lệ công ty.
 • Nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty, đàm phán và kí kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty
 •  Sử dụng con dấu, tài sản của công tỉ để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; trường hợp ứng trước tiền của mình để thực hiện công việc kinh doanh của công ty thì có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước.
 • Được chia lợi nhuận tương ứng với tỉ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty
 • ….

Nghĩa vụ của thành viên hợp danh

 • Tiến hành quản lí và thực hiện công việc kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty
 • Tiến hành quản lí và hoạt động kinh doanh của công tỉ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;
 • Không được sử dụng tài sản của công tỉ để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác
 • Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ trả nợ
Đối với thành viên góp vốn

Điều kiện trở thành thành viên góp vốn:

Thành viên góp vốn phải là tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp bị cấm tại khoản 3 Điều 17 Luật doanh nghiệp. Thành viên góp vốn vào công ty theo thỏa thuận và được ghi vào điều lệ công ty, Đối với thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên. Đồng thời, phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty để hình thành tài sản.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn

Quyền của thành viên góp vốn:

 • Được chia lợi nhuận hàng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của công ty
 • Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty, có quyền yêu cầu Chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hợp doanh cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty, xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty
 • Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác
 • Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ. Thành viên góp vốn không có quyền họp và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của công ty hợp danh

Nghĩa vụ của thành viên góp vốn

 • Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và quyết định của hội đồng thành viên
 • Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/thu-tuc-thay-doi-chu-so-huu-do-trong...

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Các vấn đề pháp lý, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Thành viên công ty hợp danh
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: