THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN TRONG VIỆC DÂN SỰ
  • 31/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN TRONG VIỆC DÂN SỰ

Thẩm quyền của Tòa án trong việc bảo vệ quyền và lợi ích trong việc dân sự

Theo quy định tại Điều 4 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:

Tòa án không được từ chối phán quyết về một vụ án dân sự vì nó không có luật áp dụng. Một vấn đề dân sự không có luật áp dụng là một vấn đề dân sự  được điều chỉnh bởi luật dân sự. Tại thời điểm vụ việc dân sự phát sinh và cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm kiếm phán quyết của Tòa án thì không có luật áp dụng. Việc giải quyết vụ việc dân sự quy định tại phần này phải phù hợp với các nguyên tắc được quy định trong BLTTDS và của Bộ luật này. Theo đó thẩm quyền của toà án có thể được giải thích như sau:

Thứ nhất, với điều kiện Tòa án không từ chối giải quyết vụ án dân sự:

Toà án thụ lý và không quyết định việc chủ thể dữ liệu có nộp đơn yêu cầu giải quyết vụ án dân sự hay không. Tòa án chỉ có thẩm quyền xét xử vụ việc dân sự nếu vụ việc dân sự đó có sự đồng thuận. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Quan hệ bị yêu cầu giải thể thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự, nghĩa là quyền và nghĩa vụ nhân thân, tài sản của các thể nhân và pháp nhân trong mối quan hệ bình đẳng, tự do, độc lập về tài sản và trách nhiệm cá nhân;

– Mối quan hệ cần được làm rõ thuộc thẩm quyền của Toà án trong tố tụng dân sự, mối quan hệ này không thuộc thẩm quyền của bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào khác hoặc không tuân theo các thủ tục khác, chẳng hạn như Tố tụng hành chính, giải quyết theo tư pháp, tố tụng hình sự, thủ tục phá sản;

– Quan hệ được giải quyết không có luật áp dụng

Thứ hai, nguyên tắc giải quyết vụ án dân sự trong trường hợp không có luật áp dụng:

– Một trong những nguyên tắc chung được ghi nhận trong luật tố tụng hình sự là nguyên tắc tố tụng dân sự ở Việt Nam, nguyên tắc xét xử. Xét xử độc lập và tuân theo pháp luật. Nguyên tắc giải quyết việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật áp dụng là xác định nguyên tắc giải quyết quan trọng. Theo quy định tại Điều 45 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì việc giải quyết các vụ án dân sự không có luật áp dụng được thực hiện theo trình tự sau:

– Áp dụng tập quán

– Áp dụng luật tương tự

– áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật, luật học và công bằng

Thứ ba, ảnh hưởng của nguyên tắc mà tòa án không thể từ chối giải quyết vụ án dân sự, do không có điều luật nào áp dụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

Căn cứ Quy tắc khoản 2, Điều 4 có ý nghĩa sâu sắc đối với các quy định về thẩm quyền dân sự của Tòa án. Nếu tòa án quyết định vụ án mà không có luật hiện hành, thì sự tham gia của cơ quan công tố là bắt buộc theo Điều 21 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để đảm bảo rằng tòa án quyết định vụ việc dân sự. chính xác và chính xác. Đây cũng là cơ sở để Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn tiền án. Không có luật áp dụng trong các quyết định giải quyết việc dân sự của Tòa án.

Yêu cầu, cấp sơ thẩm, phúc thẩm ngoài việc phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa hoặc kết quả tranh tụng tại phiên tòa để đánh giá yêu cầu phân tích tình tiết của thẩm phán vụ án, căn cứ pháp luật áp dụng Tòa án cũng phải dựa trên
luật tục tương tự, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, tiền lệ hoặc công bằng, chấp nhận hay từ chối yêu cầu và giải quyết các vấn đề liên quan khác được quy định rất cụ thể tại Điều 266 và 313 Bộ luật Dân sự năm 2015.

————————————————

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : lợi ích, quyền, tố tụng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: