THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT
  • 18/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

THẨM PHÁN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT

Thẩm phán giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết vụ việc dân sự một cách độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
Đây là nguyên tắc hiến định đảm bảo xét xử công bằng và tiếp tục được Đảng Cộng sản Trung Quốc công nhận là một trong những nguyên tắc cơ bản và quan trọng trong tranh tụng dân sự. Nếu mất tính độc lập do các yếu tố bên ngoài hoặc do tác động của các bên thì thẩm phán, hội thẩm nhân dân sẽ đưa ra những phán quyết trái pháp luật hoặc trái lương tâm nghề nghiệp.

Hậu quả trực tiếp là quyền của các bên bị xâm phạm, cơ quan tư pháp bị suy yếu, lòng tin của nhân dân đối với cơ quan tư pháp cũng mất đi.

Trong quá trình xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập, bảo đảm tính khách quan, công bằng của các quyết định của Tòa án, bảo vệ trách nhiệm và quyền tự chủ của Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân, bảo đảm chất lượng hoạt động xét xử. Tính độc lập của thẩm phán và hội thẩm nhân dân được thể hiện trong mối quan hệ của họ với tòa án và các cơ quan và với những người khác ở cấp tư pháp.

Thẩm phán, hội thẩm nhân dân độc lập xét xử, nghĩa là khi xét xử không dựa vào ý kiến ​​của các cơ quan, tổ chức, người có chức vụ, quyền hạn hoặc bất kỳ người nào khác mà dựa vào ý kiến ​​của các cơ quan tiến hành và tham gia tố tụng. . Không ai, cơ quan, tổ chức nào có quyền can thiệp vào hoạt động xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân và không ai, tổ chức nào được gây áp lực, ảnh hưởng đến họ trong quá trình xét xử, ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án.

Trong khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập với nhau.

Thẩm phán, hội thẩm nhân dân là thành viên của Hội đồng xét xử, độc lập nghiên cứu biên bản, xem xét, đánh giá chứng cứ và đưa ra kết luận về vụ án. Bất chấp quan điểm và ý kiến ​​của các thành viên khác trong nhóm. Bảo đảm tính độc lập của Hội thẩm nhân dân trong quá trình xét xử. Bộ luật Dân sự quy định thẩm phán phải bỏ phiếu sau cùng, để không ảnh hưởng đến tính độc lập của hội thẩm nhân dân. Tất cả các vấn đề của vụ án phải được giải quyết bằng đa số phiếu và quyết định.

Tính độc lập của thẩm phán và hội thẩm nhân dân trong các phiên tòa còn thể hiện ở mối quan hệ giữa các cấp xét xử. Khi Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, Tòa án không quy định hoặc đề nghị với Tòa án cấp dưới và Thẩm phán không bị ràng buộc bởi bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới.

Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân chỉ tuân theo pháp luật khi xét xử:

Điều này có nghĩa là thẩm phán, hội thẩm nhân dân phải tuân theo và căn cứ vào các quy định của pháp luật để kết luận vụ án khi xét xử, không thể tùy tiện, chủ quan khi áp dụng pháp luật. Thực hiện hoạt động xét xử có liên quan đến việc củng cố nhà nước pháp quyền và trật tự pháp luật. Thẩm phán và hội thẩm nhân dân phải nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật. trên cơ sở các quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử sẽ đưa ra phán quyết về vụ án tranh chấp trong từng trường hợp cụ thể. Đồng thời tuân theo pháp luật khi xét xử. Thẩm phán và hội thẩm nhân dân không bị áp dụng bất kỳ điều kiện nào.

Thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập khi xét xử, nhưng độc lập về mặt pháp lý trong một tuần.

Nội dung độc lập với xét xử và nội dung chỉ chịu sự ràng buộc của pháp luật có quan hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau. Và để đảm bảo nguyên tắc này được thực thi một cách nghiêm túc và hiệu quả, Điều 496 BLDS 2015 “Xử lý can thiệp vào việc giải quyết tố tụng dân sự” do đó quy định rằng mỗi người phải chịu sự tác động của cơ quan tài phán quy định mà chúng ta hành thông qua ảnh hưởng theo một cách nào đó. Hoặc thành viên ủy ban tư pháp giải quyết vụ án không phù hợp, trái pháp luật, tùy theo tính chất của phiên tòa, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : giải quyết, thẩm phán, tố tụng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: