Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty hợp danh
  • 03/012023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty hợp danh

Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty hợp danh Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty hợp danh

Quyền và nghĩa vụ là một trong những điều mà các nhà đầu tư rất quan tâm khi có ý định đầu tư, góp vốn vào một công ty nào đó. Vậy theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2022, Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty hợp danh được quy định như thế nào?

Căn cứ pháp lí

Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Quyền của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh

Thành viên góp vốn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Thành viên góp vốn có quyền tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về vấn đề tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;

+ Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp.

+ Thành viên góp vốn được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; được quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên cung cấp các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty. Được quyền xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty hợp danh.

Xem thêm: Những hạn chế đối với thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

+ Được quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho chủ thể khác.

+ Có quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty hợp danh.

+ Chủ thể là thành viên góp vốn có quyền định đoạt phần vốn góp của mình bằng các hình thức theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Chủ thể được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp của mình khi công ty giải thể hoặc phá sản;

+ Được hưởng Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Nghĩa vụ của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh

Thứ nhất, Chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp.

Thứ hai, Không được tham gia quản lý và tiến hành công việc kinh doanh nhân danh cho công ty

Thứ ba, có nghĩa vụ phải tuân theo Điều lệ, nội quy công ty và quyết định của Hội đồng thành viên.

Thứ tư Các nghĩa vụ khác theo quy định

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: