QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
  • 06/012023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích là loại doanh nghiệp hoạt động nhằm phục vụ các nhau cầu thiết yếu của con người. Vây quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích là gì? có gì khác so với doanh nghiệp thông thường?

Căn cứ pháp lí

Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích là gì?

Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích là doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu và lợi ích chung phục vụ cộng đồng,  không xuất phát từ mục đích lợi nhuận. Sản phẩm cung cấp nhu cầu thiết yếu của người dân như: ánh sáng, cây xanh, xử lý rác thải, dịch vụ cấp nước.

Do vậy, có thể thấy rằng tính lợi nhuận không phải là điều kiện tiên quết để chi phối loại doanh nghiệp này.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Căn cứ theo quy định tại điều 9 Luật Doanh nghiệp năm 2020, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định như sau:

Thứ nhất, Quyền và nghĩa vụ của loại doanh nghiệp này giống với quyền và nghĩa vụ quy định chung đối với các loại doanh nghiệp thông thường quy định tạ điều 7 điều 8 và các quy định khác có liên quan.

Thứ hai, Doanh nghiệp được hoạch toán và được bù đắp chi phí theo giá do pháp luật đấu thầu quy định hoặc thu phí dịch vụ theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ ba, Doanh nghiệp được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm dịch vụ để có thể thu hồi vốn và có lãi hợp lí theo quy định.

Xem thêm: Quyền của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Thứ tư Doanh nghiệp có nghĩa vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ và đúng số lượng, chất lượng và thời hạn đã cam kết.

Thứ năm, Doanh nghiệp phải bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Thứ sáu, Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước khách hàng về các vấn đề chất lượng, số lượng, dịch vụ cung ứng,...

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 1900636292.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: