PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG CÔNG TY TNHH
  • 29/102021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG CÔNG TY TNHH

Phát hành trái phiếu cũng là một trong những hình thức huy động vốn trong công ty TNHH. Công ty TNHH phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh được thuận lợi, hiệu quả cao với các mục tiêu đã đề ra,…

Công ty TNHH không được phát hành cổ phiếu. Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường, công ty TNHH được phép phát hành trái phiếu. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. Việc phát hành trái phiếu là một loại hình thức cung ứng vốn từ công chúng. Công ty phát hành lượng vốn dưới hình thức trái phiếu thường là loại có kỳ hạn và được thực hiện theo hình thức chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng. Việc phát hành trái phiếu tồn tại những ưu nhược điểm nhất định. Phát hành trái phiếu giúp công ty có thể huy động vốn nhanh nhất và cần thiết, đồng thời quảng bá được thương hiệu trên thị trường quốc tế,… Tuy nhiên, việc phát hành trái phiếu của công ty có thể dẫn tới những rủi ro đó là sự kiểm soát của nhà đầu tư không được chặt chẽ như trong trường hợp vay ngân hàng hoặc từ các doanh nghiệp khác. Điều này, đòi hỏi công ty phải nắm chắc kĩ thuật tài chính để tránh áp lực, đặc biệt là các áp lực về khoản nợ đến hạn nhưng vẫn có lợi nhuận đặc biệt là trong nền kinh tế bị suy thoái.

Khi phát hành trái phiếu, công ty TNHH phải đáp ững những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật như: (khoản 3 Điều 15 Luật chứng khoán 2019)

  • Công ty phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
  • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm;
  • Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua;
  • Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
  • Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán
  • Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

Bên cạnh các hình thức huy động vốn như tạo lập vốn ban đầu của chủ sở hữu, công ty có thể huy động vốn bằng một số hình thức khác như huy động vốn từ các thành viên, từ người ngoài hoặc từ nguồn vốn vay, vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác.

Giải quyết tình huống cụ thể

            Tôi là Lâm, là giám đốc công ty TNHH sản xuất dịch vụ An Lâm, công ty tôi đã thành lập được hơn 5 năm. Hiện tại, chúng tôi đang cần một nguồn vốn để mở rộng thị trường. Vậy quý công ty cho tôi hỏi tôi có được phát hành trái phiếu không? Nếu có cần những điều kiện gì?

Trả lời:

            Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường doanh nghiệp quốc tế quy định: “Doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.”

            Như vậy, theo quy định này thì công ty bạn được phép phát hành trái phiếu để mở rộng thị trường kinh doanh. Điều kiện phát hành bao gồm:

            Căn cứ khoản 3 Điều 15 Luật chứng khoán 2019 quy định về Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng.

Căn cứ Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP Điều kiện chào bán trái phiếu:  “1. Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng), doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

b) Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.

c) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

d) Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

đ) Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.

e) Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

2. Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng: doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này.”

            Trong trường hợp của bạn, nếu công ty bạn đủ những điều kiện nêu trên thì sẽ được quyền phát hành trái phiếu.

            Về quy trình chào bán trái phiếu sẽ căn cứ theo Điều 11 của Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Để nắm rõ hơn các bước cũng như trình tự, thủ tục, quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi.

            Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với SJKLaw theo các phương thức sau:

Tư vấn trực tiếp: Văn phòng đại diện Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn SJKLaw, địa chỉ tại : Số 3 ngõ 115 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Dịch vụ luật sư tư vấn qua số điện thoại tổng đài: 0962420468- 0933192699

Tư vấn qua email: nội dung yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email: sjk.law@hotmail.com

Tags : Các vấn đề pháp lý, Công ty TNHH, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Trái phiếu
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: