PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ GHI NHẬN VIỆC CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH HAY CHƯA?
  • 21/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ GHI NHẬN VIỆC CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH HAY CHƯA?

PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ GHI NHẬN VIỆC CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH HAY CHƯA? PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ GHI NHẬN VIỆC CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH HAY CHƯA?

Cũng như những quyền nhân thân khác thì vấn đề chuyển đổi giới tính cũng phỉ được công dân thực hiện theo quy định của PL. Hợp pháp hóa vấn đề này mới chỉ được quy định tại các văn bản luật có giá trị lớn thứ hai sau hiến pháp đó là BLDS mà thôi. Tuy nhiên trên thực tế để có thể áp dụng được chính xác những nội quy BLDS quy định thì cần phải có hành lang pháp lý cụ thể để có thể thực hiện theo một cách hiệu quả nhất.

Cơ sở pháp lý của vấn đề “ chuyển đổi giới tính”

Về vấn đề này, như đã nói ở trên BLDS là văn bản ghi nhận về quyền này, tại Điều 37 như sau: Việc CĐGT được thực hiện theo những quy định của Luật. Cá nhân người đã chuyển đổi giưới tính có những Q&NV đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của PL về hộ tính, đồng thời có những quyền nhân thân phù hợp với giới tính mà người đó chuyển đổi theo quy định của PL

Vậy đó có phải cơ sở ghi nhận chính thức việc chuyển đổi giới tính hay không?

Với sự ghi nhận trong điều luật trên thì quả thực BLDS hiện hành là văn bản pháp lý đầu tiên đã ghi nhận chính thức về việc chuyển đổi giới tính của cá nhân. Sự ghi nhận này chính là cơ hội để con người có thể sống thật với ý muốn, tâm tư nguyện vọng của mình, đúng với giới tính thật của họ.

Một điểm tiến bộ đáng ghi nhận của pháp luật dân sự hiện hành khi quy định về loại quyền này đó là đã thừa nhận cho cá nhân đã chuyển đổi giới tính có Q&NV đăng ký thay đổi hộ tịch theo PL về Hộ tịch. Khi mà ghi nhận việc cho cá nhân chuyển đổi giới tính được thực hiện đăng ký hộ tịch thì đã góp phần giải quyết được nhiều bất cập đang tồn tại trong thực tiễn cũng như góp phần tháo gỡ được một số những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của PL có liên quan đến nhóm người này.

Bên cạnh đó, để bảo đảm cho các cá nhân đã thực hiện chuyển đổi giới tính thì PL dân sự cũng ghi nhận họ có quyền nhân thân phù hợp với giới tính của của mình theo từng lĩnh vực trong cuộc sống như những cá nhân bình thường khác. Điều này đã từng bước bảo đảm cho quyền lợi của nhóm người chuyển đổi giới tính hiện nay.

Vậy PL hiện hành có hạn chế gì về vấn đề này?

Một là chuyển đổi giới mặc dù đã được ghi nhận trong BLDS thế nhưng chỉ đuộc ghi nhận là vấn đề chuyển đổi giới tính chứ không phải là quyền chuyển đổi giới tính. Đây là môt cách ghi nhận chưa trọn vẹn.

Hai là, PL hiện hành cũng chưa đưa ra một khái niệm cụ thể về người chuyển đổi giới tính, việc này gây khó khăn trong việc xác định trên thực tiễn

Ba là, nhận thấy điều 37 BLDS cũng chỉ mới quy định sơ qua về quyền và NV cơ bản của người chuyển đổi giới tính chứ chưa mang tính cụ thể, chi tiết nên cần có văn bản hướng dẫn chi tiết về vấn đề này

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật dân sự 2015, Sjklaw
popup

Số lượng:

Tổng tiền: