PHÂN LOẠI PHÁP NHÂN THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH
  • 13/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

PHÂN LOẠI PHÁP NHÂN THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

PHÂN LOẠI PHÁP NHÂN THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

Theo pháp luật dân sự hiện hành thì có một số cách phân loại pháp nhân như sau:

Thứ nhất, căn cứ vào trình tự thành lập pháp nhân có thể phân loại:

Đối với pháp nhân được thành lập theo trình tự mệnh lệnh thì gọi đó là các cơ quan quản lý nhà nước, được thành lập theo quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền chẳng hạn như là các Bộ quản lý ngành hoặc là các đơn vị vũ trang nhân dân…

Đối với những pháp nhân được thành lập theo trình tự cho phép thành lập như: các tổ chức chính trị hay tổ chức chính trị và  xã hội, tổ chức CT– XH– NN

Đối với những pháp nhân được thành lập theo trình tự công nhận thì bao gồm như: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần….

Thứ hai, căn cứ vào mục đích của pháp nhân bao gồm:

– Pháp nhân thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý điều hành xã hội vì lợi ích công cộng mà các hoạt động đó không nhằm mục đích kinh doanh, như: các cơ quan nhà nước hay là đơn vị vũ trang.

– Pháp nhân được thành lập có mục đích xã hội, chẳng hạn như các tổ chức chính trị – xã hội hoặc là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức XH, tổ chức xã hội nghề nghiệp….

– Ngược lại thì những pháp nhân được thành lập để nhằm mục đích kinh doanh chẳng hạn như: các Công ty, các hợp tác xã….

Thứ ba, căn cứ vào mục đích thành lập và hoạt động (theo Chương IV BLDS 2015)

– Pháp nhân thương mại (Điều 75 pháp luật dân sự). Theo đó, có thể hiểu : Pháp nhân thương mại là loại pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận khi đạt được sẽ tiến hành chia cho các thành viên trong công ty đó.

Ví dụ: .

– pháp nhân phi thương mại theo điều 76 pháp luật dân sự, loại pháp nhân này lại không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên

Ví dụ :  Quỹ từ thiện ABS gửi tiền từ thiện tại ngân hàng  và sau đó có lãi phát sinh. Đối với trường hợp có lợi nhuận thì lợi nhuận này cũng được dung để thực hiện hoạt động của pháp nhân hay chi dung cho những công việc khác mà không được phân chia cho các thành viên khác.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật dân sự 2015, pháp nhân
popup

Số lượng:

Tổng tiền: