Những hạn chế đối với thành viên hợp danh trong Công ty hợp danh
  • 03/012023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

Những hạn chế đối với thành viên hợp danh trong Công ty hợp danh

Những hạn chế đối với thành viên hợp danh trong Công ty hợp danh Những hạn chế đối với thành viên hợp danh trong Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay với ít nhất 2 thành viên là chủ sử hữu. Vậy Những hạn chế đối với thành viên hợp trong công ty hợp danh theo quy định của pháp luật được quy định như thế nào?  Hãy cùng SJK tìm hiểu kĩ hơn trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp năm 2020

Thế nào công ty hợp danh?

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp hiên hành năm 2020, có thể hiểu một cách cơ bản công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp mà trong đó:

+ Bắt buộc phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một cái tên chung gọi là thành viên hợp danh.

+ Ngoài các thành viên hợp danh thì các công ty còn có thể có cả thành viên góp vốn.

+ Thành viên hợp danh ở đây phải là cá nhân và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty hợp danh. Bên cạnh đó, thành viên góp vốn thì chỉ phải chịu trách nhiệm  hữu hạn về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã góp vào công ty.

Những hạn chế đối với thành viên hợp danh

Do tính chất tổ chức của công ty hợp danh và chế độ trách nhiệm vô hạn, liên đới nên Luật Doanh nghiệp hiện hành đã có những quy định cụ thể nhằm hạn chế quyền của thành viên công ty hợp danh như sau:

Thứ nhất, chủ thể đã là thành viên của công ty hợp danh không được làm chủ DNTN hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp chủ thể đó được sự nhất trí, đồng của các thành viên hợp danh còn lại.

Thứ hai, Chủ thể là thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để nhằm mục đích tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Thứ ba, Chủ thể là thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận, đồng của các thành viên hợp danh còn lại.”

Xem thêm: Công ty hợp danh là gì? Đặc điểm của công ty hợp danh

Sở dĩ pháp luật đặt ra những quy định hạn chế quyền của thành viên hợp danh bởi vì:

Một là, Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Công ty hợp danh

Hai là, tính chất liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty hợp danh.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: