NHIỆM VỤ CỦA HỘI THẨM NHÂN DÂN TRONG CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ
  • 19/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

NHIỆM VỤ CỦA HỘI THẨM NHÂN DÂN TRONG CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ

Nhiệm vụ của Hội thẩm nhân dân trong các vụ án dân sự

Hội thẩm được cử xét xử sơ thẩm vụ án dân sự có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Thứ nhất, Hội thẩm có nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi xét xử.

Hội thẩm cũng có nhiệm vụ và quyền hạn nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi xét xử. Vậy hồ sơ vụ án là gì? Là tập hợp các tài liệu (tài liệu) do các cơ quan tố tụng lập theo quy định của pháp luật trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ để đảm bảo cho việc xử lý vụ án một cách đúng đắn. Mỗi tài liệu chứa một hoặc nhiều thông tin có liên quan chặt chẽ với nhau phản ánh nội dung của vụ án.

Ngoài ra, do Hội thẩm và Thẩm phán làm việc độc lập và hành động theo pháp luật nên cả hai bên tham gia xét xử vụ án, nghiên cứu vụ án cần nắm được tình hình vụ án thông qua tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng họ có những định vị và cơ sở ban đầu. để hòa giải. Và xét xử vụ việc một cách công bằng và nhanh nhất để tránh các bên mất thời gian khi tham gia giải quyết.

Trước khi nghiên cứu vụ án, Hội đồng xét xử cần làm rõ một số vấn đề như:

+ Xét xử; đảm bảo đúng thủ tục, bảo mật của việc giao nhận hồ sơ khi nghiên cứu hồ sơ;

+ Xem xét hồ sơ vụ án để xác định Hội thẩm nhân dân có liên quan đến vụ việc người chấp hành tố tụng bị thay đổi hay không;

+ Xác định mục đích nghiên cứu: nghiên cứu hồ sơ vụ án, nắm nội dung hồ sơ vụ án, xác định các loại tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nắm bắt diễn biến vụ án, nội dung vụ án và các tình tiết của vụ án. trường hợp. Hệ thống chứng cứ vụ án có hướng giải quyết vụ án theo pháp luật.

Thứ hai, Hội thẩm có nghĩa vụ yêu cầu Chánh án hoặc Thẩm phán Tòa án đưa ra những quyết định cần thiết trong phạm vi quyền hạn của mình.

Thứ ba, Hội thẩm có nghĩa vụ tham gia xét xử vụ án dân sự.

Thứ tư, Hội thẩm có nghĩa vụ tiến hành các hoạt động tố tụng khi biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Tòa án, có quyền hạn như thẩm phán.

Về địa vị pháp lý và vai trò của Hội thẩm nhân dân trong công tác xét xử

Việc Hội thẩm nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử của Tòa án tập trung nhiều nhất ở các quy định về Hội thẩm nhân dân. Đây là một thể chế được công nhận bởi tất cả các hiến pháp, từ hiến pháp năm 1946 đến hiến pháp năm 2013. Bản thân hệ thống hội thẩm là hiện thân của tư tưởng “hướng về nhân dân”, bảo đảm nguyên tắc thực hiện quyền lực của nhân dân trong hoạt động xét xử của tòa án, phản ánh điều kiện quốc gia của nhân dân, do nhân dân làm chủ.

Với nhân dân, mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.Theo Hiến pháp năm 2013 (Điều 103) và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 (Điều 8 và Điều 9), Tòa án nhân dân sơ thẩm có Hội thẩm tham gia, Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Do đó, việc thực hiện chế độ xét xử có hội thẩm tham gia và địa vị pháp lý của hội thẩm khi xét xử độc lập với thẩm phán là phù hợp với các nguyên tắc hiến định. Các văn bản pháp luật hình sự, dân sự và hành chính đều thừa nhận nguyên tắc có sự tham gia của Hội thẩm vào việc thực hiện chế độ xét xử, Hội thẩm được xác định là một trong những người thực hiện thủ tục tố tụng. Khi được phân công giải quyết vụ án, Hội thẩm có những nhiệm vụ sau đây:

Xem thêm: Nguyên tắc Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự

Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi xét xử, tham gia xét xử các vụ án theo thủ tục sơ thẩm (nhất là các vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 thì Hội thẩm được tham gia xét xử theo thủ tục phúc thẩm khi cần thiết). Năm 2015, PTA chỉ có ba thẩm phán); Tiến hành các hoạt động tố tụng và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử; Hội thẩm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi và quyết định của mình. Về số lượng Hội thẩm tham gia phiên tòa, pháp luật tố tụng quy định thành phần phiên tòa sơ thẩm gồm:

01 Thẩm phán và 02 Hội thẩm, nếu vụ án phức tạp, nghiêm trọng thì có thể gồm 02 Thẩm phán và 03 Hội thẩm. Về nguyên tắc xét xử, Điều 10 “Luật Tổ chức Tòa án nhân dân” năm 2014 quy định: “Tòa án nhân dân xét xử tập thể, đa số quyết định…”.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : hội thẩm, nhiệm vụ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: