nhà nước pháp quyền

Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài 25/04/2022

Nhà nước pháp quyền là nhà nước đề cao vai trò của pháp luật, hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, vs nguyên tắc chủ quyền nhân dân, phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo quyền công dân, tự do cá nhân, công bằng, bình đẳng trong xã hội, c...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: