nhà nước pháp quyền
 • 25/042022
 • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

nhà nước pháp quyền

Nhà nước pháp quyền là nhà nước đề cao vai trò của pháp luật, hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, vs nguyên tắc chủ quyền nhân dân, phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo quyền công dân, tự do cá nhân, công bằng, bình đẳng trong xã hội, có mối quan hệ trách nhiệm qua lại giữa nhà nước và nhân dân

-Nhà nước pháp quyền có 3 ý:

 • Thượng tôn pháp luật, pháp luật dân chủ
 • Nguyên tắc phân quyền
 • Bảo đảm quyền công dân, trách nhiệm qua lại giữa nhà nước và nhân dân

 

1. Những đặc điểm cơ bản của nhà nước pháp quyền

 • NNPQ hoạt động trên cơ sở hệ thống pháp luật dân chủ, tiến bộ, phù hợp và khả thi
 • NNPQ bảo đảm vị trí tối thượng của pháp luật trong đời sống nhà nước và xã hội
 • NNPQ tổ chức và hoạt động trên cơ sở chủ qND
 • NNPQ thừa nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người quyền công dân
 • NNPQ thực hiện nguyên tắc phân quyền trong bộ máy nhà nước
 • NNPQ gắn bó mật thiết với việc phát huy vai trò cảu tổ chức, cá nhân trong xã hội

​​​​​​​2. Xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Điều 2, Hiếp pháp năm 2013: Là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ, quyền lực nhà nước thống nhất có phân công, phối hợp, kiểm soát

TIẾP TỤC:

 1. Hoàn thiện HTPL, tổ chức thực hiện hiệu quả
 2. Giáo dục ý thức, lối sống tuân thủ pháp luật
 3. Đổi mới quan hệ nhà nước và công dân: nhà nước quản lý -> nhà nước phục vụ
 4. Đổi mới toàn diện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
 5. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản với nhà nước.

​​​​​​​

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

 

Tags : Sjklaw, Tin tức
popup

Số lượng:

Tổng tiền: