NGUYÊN TẮC HOÀ GIẢI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ PHẦN 3
  • 11/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

NGUYÊN TẮC HOÀ GIẢI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ PHẦN 3

Nguyên tắc hoà giải trong tố tụng dân sự

Thủ tục tổ chức phiên họp hòa giải trong tố tụng dân sự

Theo quy định tại Điều 210 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, trước khi tiến hành phiên họp, Thư ký Tòa án phải thông báo cho Thẩm phán biết sự có mặt hoặc vắng mặt của các bên tham gia hòa giải. được thông báo bởi tòa án. hiểu biết các quy định của pháp luật về việc giải quyết vụ án, để các đương sự biết quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc trọng tài thành, để họ tự nguyện thỏa thuận cách giải quyết vụ án.

Nguyên đơn hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày nội dung tranh chấp, bổ sung yêu cầu khởi kiện; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu khởi kiện và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có).

Bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu phản tố (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu phản tố của mình và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có);

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; trình bày yêu cầu độc lập của mình (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu độc lập của mình và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có); Người khác tham gia phiên họp hòa giải (nếu có) phát biểu ý kiến;

Sau khi các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày hết ý kiến của mình, Thẩm phán xác định những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất và yêu cầu các đương sự trình bày bổ sung về những nội dung chưa rõ, chưa thống nhất;

Thẩm phán quyết định những điểm mà các bên đã thoả thuận hoặc chưa thoả thuận, những điểm trên được thư ký Toà án ghi lại những nội dung chính quy định tại Điều 211 (3) Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên có mặt tại phiên họp trọng tài, chữ ký của Thư ký phiên toà và chủ toạ phiên toà ngày toà án.

Các quyết định của Tòa án dựa trên kết quả của trọng tài: nếu việc phân xử không thành công, nếu việc phân xử vụ án không đưa ra kết quả nào và không có lý do để đình chỉ hoặc chấm dứt giải quyết vụ án, thì tòa án sẽ đưa ra một hành vi trọng tài thất bại và ra lệnh đưa vụ việc ra tòa, thẩm phán được chỉ định để xét xử vụ án có quyền ban hành Lệnh này, và Lệnh quyết định đưa vụ việc ra tòa phải có nội dung sau:

Xem thêm: Nguyên tắc hoà giải trong tố tụng dân sự phần 1

Yêu cầu của Điều 220 của Bộ luật dân sự năm 2015. Trong trường hợp trọng tài phân xử thành công, sau thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập hồ sơ trọng tài thành công, nếu không bên nào thay đổi ý định về Thỏa thuận này thì Thẩm phán chủ tọa phiên họp hoặc Thẩm phán được Chủ tịch Hội đồng phân công. Tòa án sẽ đưa ra một lệnh được ban hành, trong đó công nhận sự đồng ý của những người tham gia.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra lệnh công nhận sự đồng ý của những người tham gia, Tòa án phải gửi lệnh, thẩm phán chỉ ra lệnh công nhận sự đồng ý của các bên nếu các bên đồng ý về cách giải quyết của toàn bộ vụ án. có thể. Trong một vụ án có nhiều bên và nếu các bên có mặt thỏa thuận được với nhau để giải quyết vụ việc thì thỏa thuận đó chỉ có hiệu lực đối với những người có mặt và được thẩm phán công nhận quyết định nếu nó không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án.

Quyền và Nghĩa vụ của Bên vắng mặt. Trong trường hợp thỏa thuận của bạn ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bên vắng mặt, thỏa thuận này sẽ chỉ có hiệu lực và được thẩm phán công nhận nếu nó được chấp thuận. Những người tham gia không tham gia buổi hòa giải đồng ý bằng văn bản.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : hòa giải, quyết định, thủ tục
popup

Số lượng:

Tổng tiền: