NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
  • 25/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự

1, Các khái niệm cần biết

– “Bình đẳng” được hiểu là bình đẳng về địa vị và quyền lợi.

– “Quyền” là thứ mà mọi người có và họ có thể quyết định sử dụng nó hay không.

– “Nghĩa vụ”: những việc mà cá nhân và mọi người phải thực hiện. Bất kỳ sự cản trở nào đối với quyền thiêng liêng này đều là vi phạm nhân quyền và các chuẩn mực đạo đức của xã hội.

2. Nội dung nguyên tắc

– “Nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự” là tư tưởng pháp lý chủ đạo, có tính bắt buộc chung và thể hiện quan điểm chỉ đạo của nhà nước khi xét xử các vụ án. Mọi công dân, cơ quan, tổ chức đều có địa vị pháp lý bình đẳng trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý, không phân biệt đối xử, các bên bình đẳng về quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự.

Toà án xét xử vụ án dân sự một cách độc lập, khách quan, đúng pháp luật, có trách nhiệm tạo điều kiện để các bên thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự bình đẳng. Điều 16 Hiến pháp năm 2013: “Bình đẳng trước pháp luật”. Nguyên tắc này khẳng định lập trường của “mọi người”, mọi cơ quan, tổ chức trong cuộc tổng điều tra là như nhau và không ai, không cơ quan, tổ chức nào có quyền đứng trên pháp luật, được ưu tiên và ưu tiên.

Không ai bị phân biệt đối xử.

Cơ sở về chủng tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, nền tảng văn hóa, nghề nghiệp, địa vị xã hội và các dấu hiệu khác của người đó. Để đảm bảo việc giải quyết vụ án dân sự được khách quan, hợp pháp thì các bên phải bình đẳng về quyền và nghĩa vụ dân sự. Trường hợp một bên được yêu cầu chứng cứ, lập luận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì bên kia cũng phải tiếp nhận yêu cầu, chứng cứ, luận cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên kia tại Tòa án.

Nội dung cơ bản của nguyên tắc quyền và nghĩa vụ bình đẳng trong Tòa án dân sự được xác định khi họ tham gia tố tụng và các bên đều bình đẳng.

Trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, Tòa án có thẩm quyền áp dụng các biện pháp do pháp luật quy định để các bên thực sự bình đẳng trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ tố tụng của mình. Điều này không có nghĩa là các bên tham gia tố tụng được đối xử bình đẳng với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc người có trách nhiệm tiến hành tố tụng nếu cơ quan, người có trách nhiệm tiến hành tố tụng đang thực hiện quyền và nghĩa vụ của chính mình.

Xem thêm: Thẩm quyền của toà án phân theo cấp

Theo quy định của pháp luật, họ phải có trách nhiệm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trong việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến pháp luật dân sự. Bạn không được can thiệp, cản trở hoặc lạm dụng quyền sử dụng hoặc các hành vi sử dụng, quan tâm đến sự bình đẳng của tất cả mọi người, chính quyền và tổ chức trong UBND xã. Như vậy, pháp luật đã khẳng định sự thật của BLTTDS rằng người đều bình đẳng khi tham gia xét xử.

Bình đẳng trước pháp luật Mọi tập đoàn, tổ chức, cá nhân đều có quyền như Tòa án trong việc thực hiện quyền và nhiệm vụ tố tụng trước Tòa án, Viện kiểm sát có trách nhiệm bảo đảm quyền và nhiệm vụ của Tòa án và các cơ quan, tổ chức, cá nhân. điều tra dân số.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : nguyên tắc bình đẳng, tố tụng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: