MỘT SỐ CƠ CHẾ BẢO ĐẢM CÁC QUYỀN SAU KHI CHUYỂN GIỚI
  • 21/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

MỘT SỐ CƠ CHẾ BẢO ĐẢM CÁC QUYỀN SAU KHI CHUYỂN GIỚI

MỘT SỐ CƠ CHẾ BẢO ĐẢM CÁC QUYỀN SAU KHI CHUYỂN GIỚI MỘT SỐ CƠ CHẾ BẢO ĐẢM CÁC QUYỀN SAU KHI CHUYỂN GIỚI

Như chúng ta biết đối với những người chuyển đổi giới tính thì quyền này với họ có ý nghĩa quan trọng vì đây chính là căn cứ Pháp luật thừa nhận họ trong đời sống dân sự và ghi nhận, cho phép họ được sống đúng với ý muốn của mình. Bì vậy, khi bàn về khía cạnh này thì nhận thấy pháp luật không chỉ đơn giản cho phép họ xác định lại giới tính như một thủ tục Hộ tịch mà cũng cần phải đáp ứng được những điều kiện theo PL

Do đó, theo dự thảo Luật chuyển đổi giới tính thì có một số định hướng như sau:

Một là, về phạm vi và đối tượng áp dụng

Mặc dù tại dự thảo Luật đã có quy định rõ về điều kiện đối với người có mong muốn chuyển đổi giới tính cũng như những điều kiện đối với cá nhân, tổ chức thực hiện can thiệp y học để tổ chức chuyển đổi giới tính cho người cần chuyển đổi….tuy nhiên cần mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với các cá nhân và tổ chức của nước ngoài tại VN. Vì trong tương lai dự liệu sẽ xảy ra những trường hợp mà các cá nhân là người nước ngoài có mong muốn được thực hiện chuyển giới tài VN như một số nước trên thế giới

Hai là, về thẩm quyền và thủ tục khi thực hiện các thủ tục pháp lý để có thể thay đổi các giấy tờ tùy thân có liên quan của người chuyển đổi giới tính

Hiện nay thì vấn đề này đã được Luật hộ tịch ghi nhận chi tiết một số điều khoản về chuyển đổi giới tính. Do đó để có thể đảm bảo tốt nhất quyền của người chuyển đổi giới tính thì cần thiết phải bổ sung thêm một số quy định về thẩm quyền và thủ tục tiến hành ĐK lại các thông tin về hộ tịch của người chuyển đổi giới tình theo hướng như sau:

- Về thủ thục đăng ký việc thay đổi và cải chính hộ tịch hoặc xác định lại dân tộc, giới tính, chuyển đổi giới tình và bổ sung hộ tịch

+ Đối với những người có yêu cầu trên thì cần hải nộp tờ khai báo theo mẫu quy định có sẵn, đồng thời xuất trình được bản chính giấy khau sinh và các giấy tờ có liên quan của người cần làm những việc trên để lấy đó làm căn cứ cho việc thực hiện những yêu cầu đó.

+ Đối với trường hợp cần xác định lại giới tính thì lại phải nộp giấy chứng nhận y tế do cơ sở khám chữa bệnh cấp phép để được phép can thiêp y tế xác định lại giới tính theo mong muốn

+ Còn đối với những TH  chuyển đổi giới tính thì cần phải nộp giấy chứng nhận đủ điều kiện chuyển đổi do Bộ y tế cấp.

- Về thời hạn để tiến hành thực hiện những yêu cầu trên là 3 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà cần phải xác minh thì PL cũng quy định là được kéo dài thêm nhưng không quá 5 ngày

- Về nội dung và căn cứ thực hiện yêu cầu

Phải được ghi vào cột những thay đổi của sổ đăng ký khia sinh và mặt sau bản chính của giấy KS

Cuối cùng là tại dự thảo Luật cũng có quy định cụ thể về chính sách của NN về việc chuyển đổi giới tinh và bao gồm những vấn đề liên quan đến đời sống, chẳng hạn như bảo đảm quyền lao động, học tập…

Những quy định này đã cho thấy ít nhiều thì nhà nước cũng đã phần nào bảo đảm được quyền và NV của người chuyển đổi giới tính. Đồng thời cũng góp phần thể hiện việc đảm bảo vấn đề chuyển đổi giới tính không bị lợi dụng để trốn tránh những NV theo quy định của pháp luật hoặc là thực hiện những hành vi trái pháp luật

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Sjklaw
popup

Số lượng:

Tổng tiền: