MỞ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU PHÁ SẢN
  • 11/112021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

MỞ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU PHÁ SẢN

Mở thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản

Quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản là cơ sở pháp lý để tiến hành giải quyết phá sản một doanh nghiệp, hợp tác xã, là căn cứ áp dụng các biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, là căn cứ để tính thời điểm bắt đầu cho thời hạn một số hoạt động trong quá trình giải quyết yêu cầu phá sản. Việc mở thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản có vai trò quan trọng trong tiến hành vụ việc phá sản.

Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ yêu cầu thì các chủ nợ có quyền yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản. Thẩm phán là người ra quyết định mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Để đảm bảo tính khách quan, chính xác khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, tòa án có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Nếu có đầy đủ căn cứ để chứng minh thì thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Quyết định mở thủ tục phá sản của tòa án phải gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, chủ nợ, viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và đăng trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, cổng thông tin điện tử của tòa án,…

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người tham gia thủ tục phá sản Viện kiểm sát nhân dân cung cấp nhận được quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản, quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản của Tòa án có thể bị đề nghị xem xét lại hoặc bị kháng nghị. Thẩm quyền xem xét đơn đề nghị hay kháng nghị về quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản thuộc về Tòa án cấp trên của tòa án ra quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản.

Cùng với việc ra quyết định mở thủ tục phá sản, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản. Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lí, thanh lý tài sản để làm nhiệm vụ quản lí, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

Sau khi mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã có thể tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường. Tuy nhiên, sẽ bị cấm thực hiện một số hoạt động như cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản,… trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động trong DN, HTX theo quy định của pháp luật; Từ bỏ quyền đòi nợ; Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã ( theo Điều 48 Luật phá sản 2014).

Doanh nghiệp hợp tác xã sau khi mở thủ tục phá sản đều phải chịu sự quản lí và giám sát của Thẩm phán, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.   Việc quản lý hoạt động của các doanh nghiệp hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản là để đảm bảo các doanh nghiệp, hợp tác xã không tiếp tục mắc lỗi, tạo cơ sở cho việc xây dựng phương án kinh doanh sau này.

Giải quyết tình huống cụ thể

Công ty TNHH AB có trụ sở chính tại Thái Nguyên được thành lập năm 2017. Do A làm giám đốc, sau 1 thời gian hoạt động, đầu năm 2018 công ty hoạt động khó khăn, thua lỗ. Tháng 2/2019 trong quá trình giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng giữa công ty AB và chi nhánh ngân hàng T, toà án nhân dân TP Thái Nguyên phát hiện công ty AB mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.

Hỏi: Sau khi phát hiện công ty AB mất khả năng thanh toán nợ đến hạn, toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên có quyền ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty AB không?

Trả lời:           

Căn cứ Điều 5 Luật Phá sản 2014 quy định về người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán; Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán,… Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.”

Căn cứ theo Điều 6  Luật phá sản 2014 quy định về việc thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán: “Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại Điều 5 của Luật này.”

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 thì tòa án nhân dân thành phố thái nguyên không thuộc đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Ngoài ra, các cá nhân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện doanh nghiệp mất khả năng thanh toán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Vì vậy TAND tp Thái Nguyên chỉ có thể thông báo cho những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo Điều 5 Luật phá sản 2014. Sau đó, TAND tp Thái Nguyên chỉ có thể ra quyết định mở thủ tục Phá sản doanh nghiệp khi có đơn yêu cầu của những người có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với SJKLaw theo các phương thức sau:

Tư vấn trực tiếp: Văn phòng đại diện công ty Luật trách nhiệm hữu hạn SJKLaws, địa chỉ tại : Số 3 ngõ 115 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Dịch vụ luật sư tư vấn qua số điện thoại tổng đài: 0962420468- 0933192699

Tư vấn qua email: nội dung yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email: sjk.law@hotmail.com

Tags : Các vấn đề pháp lý, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Phá sản doanh nghiệp, Sjklaw, Trình tự thủ tục
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: