Kiểm soát viên, tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên trong công ty
  • 13/022023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

Kiểm soát viên, tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên trong công ty

Kiểm soát viên là một chức danh trong công ty cổ phần, công ty TNHH, kiểm soát viên là người có trách nhiệm giám sát các hoạt động của công ty, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc và các chức vụ khác của công ty.

kiểm soát viên

 

Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

+ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

+ Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

+ Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Kiểm soát viên phải được đào tạo qua các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác, riêng Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác liên quan đến các chuyên ngành nói trên.

Kiểm soát viên công ty nào không được là người lao động trong công ty đó.

Kiểm soát viên công ty không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của đối tượng là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty; Thành viên Hội đồng thành viên; Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên khác của công ty.

Kiểm soát viên công ty không được kiêm nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của bất kỳ doanh nghiệp khác nào; không được đồng thời là Kiểm soát viên, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước.

Dịch vụ tư vấn của SJK Việt Nam về thành lập công ty

• Tư vấn về các loại hình doanh nghiệp phù hợp để thành lập cho khách hàng;

• Tiến hành thành lập doanh nghiệp theo uỷ thác của khách hàng;

• Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước;

• Tư vấn sau thành lập công ty;

• Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty như: lao động, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, kế toán, thuế,…

 

Mọi vướng mắc cần giải đáp hoặc để được sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 1900636292.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: