HUY ĐỘNG VỐN TRONG CÔNG TY TNHH
  • 07/022022
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

HUY ĐỘNG VỐN TRONG CÔNG TY TNHH

Để đảm bảo cho mục tiêu hoạt động và phát triển của công ty được bền vững, huy động vốn trong công ty TNHH là một biện pháp rất quan trọng. Công ty TNHH thực hiện huy động vốn từ nhiều nguồn vốn khác nhau và chịu sự tác động từ nhiều yếu tố như: hình thức pháp lý của công ty, sự vững mạnh về tài chính, chiến lượt kinh doanh hoạt động của công ty. Hội đồng thành viên có thẩm quyền quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn. Qua bài viết này, SJKLaw đề cập tới 1 trong những hình thức huy động vốn của công ty TNHH đó là: Huy động vốn ban đầu của chủ sở hữu.

Huy động vốn ban đầu của chủ sở hữu

Tùy thuộc vào hình thức sở hữu sẽ quyết định tính chất và hình thức tạo vốn của công ty. Vốn ban đầu cũng là một trong những điều kiện quan trọng để đảm bảo sự ra đời của công ty.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, trong quá trình hoạt động việc góp vốn từ các thành viên đảm bảo tính liên kết, đây là một trong những nghĩa vụ của các thành viên. Việc góp vốn vào công ty là quyền của thành viên công ty tùy thuộc vào nhu cầu, khả năng đối với loại tài sản và mức độ góp vốn vào công ty. Vậy nên, có thể khẳng định rằng việc góp vốn thành lập công ty sẽ vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của các thành viên. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. rường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

Nếu các thành viên không thực hiện hoặc thực hiện góp vốn không đủ số vốn đã cam kết sẽ gây ảnh hưởng tới công ty và các thành viên công ty. Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật: “Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty; Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp; Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.”

Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

Pháp luật cho phép thành viên có thể được thay đổi tài sản vốn góp như đã cam kết nhưng phải được sự đồng ý của đa số thành viên còn lại. Đây là sự đảm bảo đối với quyền của các thành viên góp vốn. Đồng thời, công ty phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy định này giúp hạn chế rủi ro trong việc thành lập công ty, đảm bảo về mặt tài chính, khả năng đáp ứng tính bền vững của công ty. Đồng thời, nhằm tách bạch tài sản giữa chủ sở hữu với tài sản công ty.

Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 75, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.  Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website:https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Các vấn đề pháp lý, Công ty TNHH, Doanh nghiệp, Huy động vốn chủ sở hữu, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: