HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020
  • 06/012023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

 

HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Luật doanh nghiệp năm 2020 đã tiếp tục kế thừa và ghi nhận Luật doanh nghiệp năm 2014 về vấn đề hợp đồng trước đăng kí doanh nghiệp. Bài viết hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một số vấn đề liên quan đếm vấn đề hợp đồng trước đăng kí doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Hợp đồng trước đăng kí doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại điều 18 luật doanh nghiệp năm 2020, hợp đồng trước đăng kí doanh nghiệp được quy định như sau:

Thứ nhất, chủ thể thành lập doanh nghiệp có quyền được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. 

Thứ hai, trong trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết và các bên phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

Xem thêm: Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Thứ ba, trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thì người ký kết hợp đồng theo phải chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng. Nếu có người khác tham gia thành lập doanh nghiệp thì cùng liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Bình luận quy định về hợp đồng trước đăng kí theo Luật doanh nghiệp 2020.

Xét về nguyên tắc, người thực hiện giao kết hợp đồng bị ràng buộc bởi quyền và nghĩa vụ thỏa thuận trong hợp đồng. Đây được coi là nguyên tắc mang tính nền tảng.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thành lập doanh nghiệp và cả lợi ích của bên có yêu cầu, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã có điểm mới mang tính đột phá đó là quy định các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dẽ được người thành lập doanh nghiệp chuyển giao cho doanh nghiệp theo quy định của bô luật dân sự.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 1900636292.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: