HỘI THẨM NHÂN DÂN THAM GIA XÉT XỬ VỤ ÁN DÂN SỰ PHẦN 1
  • 21/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

HỘI THẨM NHÂN DÂN THAM GIA XÉT XỬ VỤ ÁN DÂN SỰ PHẦN 1

Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự

Việc hội thẩm nhân dân(HTND)  tham gia xét xử là nguyên tắc dân chủ đại diện trong tranh tụng dân sự. Việc xét xử các vụ án dân sự của HTND là một vấn đề nổi bật, tại Hội nghị khoa học tư pháp năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần nhắc nhở: “Trong công tác xét xử, phải chú ý đến pháp luật, công bằng, trung thực, trong sạch. Điều này chưa đủ. Họ Hoạt động của chúng ta không nên chỉ bó hẹp trong khuôn khổ cung đình, mà phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học hỏi dân … ”.

Để đưa ra quyết định đúng đắn, giải quyết tranh chấp đúng pháp luật, đúng pháp luật, trừng trị đúng người, đúng tội, rõ ràng những người làm công tác tư pháp phải có đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có kiến ​​thức và hiểu biết về cuộc sống, có kinh nghiệm hoạt động xã hội. Vì vậy, việc pháp luật quy định việc HTND tham gia phiên tòa là một sự bổ sung cần thiết.

HTND là người đại diện cho các giới, các ngành, các tổ chức xã hội và các ngành nghề.

Hiện nay, một trong những yêu cầu cốt lõi của quá trình cải cách tư pháp, trong việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ / TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 là làm cho vai trò của Tòa án ngày càng độc lập. của các thiết chế khác của bộ máy nhà nước. Tính độc lập của tòa án không chỉ đòi hỏi phải nâng cao năng lực xét xử của thẩm phán mà còn cần có sự tham gia của hội thẩm vào công tác xét xử. Bài viết này đi sâu phân tích về “Nguyên tắc tham gia của Hội thẩm nhân dân trong việc xét xử các vụ án dân sự”.

Một số vấn đề lý luận về nguyên tắc HTND tham gia xét xử vụ án dân sự.Khái niệm hội thẩm nhân dân, nguyên tắc hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự.

(1) Khái niệm HTND.

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hội thẩm nhân dân là “người đại diện cho nhân dân tham gia phiên tòa đầu tiên hoặc cuối cùng”. Theo Từ điển Luật học, hội thẩm nhân dân là “người được bầu hoặc được bầu theo quy định của pháp luật và thực hiện nhiệm vụ vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án xét xử”. Khái niệm này giống với khái niệm hội thẩm nhân dân quy định tại Điều 1 khoản 2 Quy chế về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002. Do đó, có thể hiểu Hội thẩm nhân dân do nhân dân bầu ra để tham gia phiên tòa xét xử vụ án.

(2) Khái niệm nguyên tắc hội thẩm tham gia xét xử vụ án dân sự.

Một nguyên tắc được hiểu theo nghĩa chung nhất là “một điều cơ bản đã được thiết lập trong công việc và phải được tuân thủ”. Từ đó, chúng ta học được rằng các nguyên tắc đã được xác định trước và luôn phải tuân theo khi làm một việc gì đó. Nguyên tắc chính là ý tưởng ban đầu thể hiện bản chất của một lĩnh vực hoạt động và định hướng cho mọi hoạt động trong lĩnh vực đó.

Trong tố tụng dân sự, Luật tố tụng dân sự cũng quy định các nguyên tắc. Các nguyên tắc của Luật tố tụng dân sự Việt Nam là những tư tưởng pháp lý chỉ đạo, định hướng cho việc xây dựng và thực hiện Luật tố tụng dân sự, được ghi nhận trong các văn bản tố tụng dân sự. Các nguyên tắc này được quy định từ Điều 3 đến Điều 25 của Những nguyên tắc cơ bản tại Chương II của Luật Tố tụng dân sự hiện hành.

Xem thêm: Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự P2

Đây là một trong những nguyên tắc cấu thành hệ thống nguyên tắc cơ bản của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. Từ khái niệm hội thẩm nhân dân và khái niệm nguyên tắc của “Luật tố tụng dân sự Việt Nam”, có thể khẳng định rằng nguyên tắc hội thẩm tham gia xét xử vụ án dân sự là một nguyên tắc cơ bản của “Luật tố tụng dân sự”, trong đó thể hiện tính hợp pháp của pháp luật. Trong vụ án dân sự sơ thẩm mà Hội thẩm nhân dân phải có mặt tại Tòa án thì Hội thẩm được coi là bình đẳng với Thẩm phán khi biểu quyết việc giải quyết.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : hội thẩm nhân dân, xét xử
popup

Số lượng:

Tổng tiền: