HỘI NGHỊ CHỦ NỢ TRONG PHÁP LUẬT PHÁ SẢN
  • 11/112021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

HỘI NGHỊ CHỦ NỢ TRONG PHÁP LUẬT PHÁ SẢN

Hội nghị chủ nợ trong pháp luật phá sản

Hội nghị chủ nợ không phải là thủ tục bắt buộc trong mọi trường hợp giải quyết phá sản nhưng lại có vai trò quyết định trong việc doanh nghiệp mắc nợ có được áp dụng thủ tục phục hồi hay không, đồng thời cũng là hình thức pháp lý quan trọng nhất trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong tố tụng phá sản cho các chủ nợ.

Quyền và nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ

Chủ nợ có quyền tham gia hội nghị chủ nợ, những chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ đều được quyền tham gia hội nghị chủ nợ. Chủ nợ cũng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để đại diện cho mình nếu bản thân không thể trực tiếp tham gia Hội nghị chủ nợ. Người lao động sẽ là chủ nợ của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và nợ lương người lao động. Trong trường hợp này, đại diện người lao động, đại diện công đoàn được người lao động ủy quyền tham gia Hội nghị chủ nợ.

Trường hợp doanh nghiệp hợp tác xã được người thứ ba bảo lãnh cho các giao dịch phát sinh nghĩa vụ tài sản, thì những người bảo lãnh, sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trở thành chủ nợ không có bảo đảm của các doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có nghĩa vụ tham gia hội nghị chủ nợ. Trường hợp không tham gia được thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ và người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ như người uỷ quyền. Trường hợp người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có ý vắng mặt không có lí do chính đáng thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lí, thanh lý tài sản có văn bản đề nghị Toà án xử lí theo quy định của pháp luật.

Nội dung và thể thức hoạt động của hội nghị chủ nợ

Hội nghị chủ nợ được tiến hành khi số lượng chủ nợ tham dự chiếm ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mất khả năng thanh toán. Chủ nợ không có bảo đảm là những người yếu thế nhất trong các chủ nợ, khoản nợ của họ nằm cuối trong thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản nợ và không được đảm bảo bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Vì vậy, chủ nợ không có bảo đảm là thành phần không thể thiếu của Hội nghị chủ nợ. Theo quy định luật phá sản năm 2014, nếu số lượng chủ nợ chiếm ít hơn 51 % tổng số nợ không có bảo đảm tham dự thì Hội nghị chủ nợ bị hoãn vì không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.  Việc hoãn phải được thông báo đến những người tham gia thủ tục phá sản. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoãn Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất, Thẩm phán phải triệu tập lại Hội nghị chủ nợ. Việc triệu tập Hội nghị chủ nợ lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện như điều kiện áp dụng cho việc triệu tập Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thì Thẩm phán lập biên bản và quyết định tuyên bố phá sản.

Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ chỉ căn cứ trên số nợ. Tức là Hội nghị chủ nợ có thể hợp lệ khi chỉ cần một chủ nợ tham gia mà đại diện cho ít nhất 51% số nợ không có bảo đảm. Việc tham gia Hội nghị chủ nợ thể hiện thiện chí của cả hai bên trong việc tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tuy nhiên, nếu những người có quyên lợi không tham gia Hội nghị chủ nợ tức là họ không có thiện chí tìm ra cách thức cải thiện tình trạng của doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán hoặc không tin tưởng vào khả năng phục hồi của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong trường hợp này, việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã ngay là phù hợp tiết kiệm chi phí, thời gian cho các bên liên quan.

Luật phá sản 2014 quy định nội dung hội nghị chủ nợ tại Điều 81. Hội nghị chủ nợ chủ yếu thảo luận, bàn bạc và quyết nghị các nội dung được pháp luật quy định. Hội nghị chủ nợ thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã đang mất khả năng thanh toán, thông qua nghị quyết về các vấn đề đó. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được thông qua khi có quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65 % tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành Nghị quyết của Hội nghỉ chủ nợ có hiệu lực ràng buộc đội với tất cả các chủ nợ, quyết định được ra theo một trong các hướng sau:

+ Nghị quyết Hội nghị chủ nợ có thể đưa ra kết luận đề nghị Toà án đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản đến trước ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp , hợp tác xã phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã đó không mất khả năng thanh toán.

+ Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra nghị quyết đề nghị áp dụng biện pháp phục hỏi hoạt động kinh doanh đôi với doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp này, Hội nghị chủ nợ thấy rằng doanh nghiệp, hợp tác xã có khả năng trả được nợ nêu áp dụng các biện pháp khắc phục để cứu vãn tình trạng làm ăn thua lỗ và mất khả năng thanh toán.

+  Hội nghị chủ nợ có thể ra nghị quyết đề nghị Toà án tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản nếu thấy không còn khả năng cứu vãn, kẻ cả trường hợp có áp dụng các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh.

Trường hợp không đồng ý với nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ có quyền gửi đơn đề nghị, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Toà án nhân dân đang giải quyết phá sản xem xét lại nghị quyết của Hội nghị chủ nợ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, kiến nghị, Chánh án Toà án nhân dân đang giải quyết phá sản xem xét và ra một trong các quyết định không chấp nhận đề nghị, kiến nghị hoặc tổ chức lại Hội nghị chủ nợ. Quyết định giải quyết đề nghị, kiến nghị xem xét lại nghị quyết của Hội nghị chủ nợ là quyết định cuối cùng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với SJKLaw theo các phương thức sau:

Tư vấn trực tiếp: Văn phòng đại diện công ty Luật trách nhiệm hữu hạn SJKLaws, địa chỉ tại : Số 3 ngõ 115 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Dịch vụ luật sư tư vấn qua số điện thoại tổng đài: 0962420468- 0933192699

Tư vấn qua email: nội dung yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email: sjk.law@hotmail.com

 

 

Tags : Các vấn đề pháp lý, Doanh nghiệp, Hội nghị chủ nợ, Pháp luật doanh nghiệp, Phá sản doanh nghiệp, Sjklaw
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: