HỆ THỐNG PHÁP LUẬT DÂN SỰ
  • 08/022023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Hệ thống pháp luật dân sự là hệ thống các quy phạm dân sự điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân. Các quy phạm pháp luật này hợp thành những nhóm quy phạm điều chỉnh những nhóm quan hệ tương đổi đồng nhất. Những nhóm quy phạm đó được gọi là chế định trong luật dân sự - những chế định lớn (quyền sở hữu, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế...) được phân chia thành các chế định nhỏ hơn. Các chế định đều phải tuân theo các quy định ở phần chung và mỗi chế định của phàn riêng có những quy định chung xuyên suốt phần riêng đó.

Căn cứ vào cách sắp xếp truyền thống và được thể hiện trong BLDS, khoa học luật dân sự phân chia luật dân sự thành hai phần lớn - Phần chung và Phần riêng.

Phần chung: Bao gồm những quy phạm chung, xuyên suốt toàn bộ hệ thống pháp luật dân sự, quy định những nguyên tắc, nhiệm vụ của luật dân sự, chủ thể, địa vị pháp lí của chủ thể, các căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền dân sự, thời hạn, thời hiệu.

Phần riêng: Dựa theo các nhóm quan hệ mà luật dân sự điều chỉnh, căn cứ vào khách thể của quan hệ dân sự, trong luật dân sự, các quy phạm được chia thành các chế định lớn tương ứng. Các chế định lớn này có phần chung và chỉ áp dụng cho riêng phần đó. Hiện nay, luật dân sự Việt Nam hình thành các chế định lớn sau đây:

+ Chế định quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản: Đây là chế định trung tâm, quan trọng nhất không chỉ riêng cho luật dân sự mà cho cả hệ thống pháp luật nói chung. Trong đó, quy định các hình thức sở hữu; đối tượng của quyền sở hữu, quyền khác đối vói tài sản; các căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản; nội dung quyền sở hữu, các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu đồng thời cũng quy định những hạn chế đối với chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đổi với tài sản trong việc thực hiện các quyền năng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản.

+ Chế định nghĩa vụ và hợp đồng: Đây là chế định lớn nhất trong luật dân sự - là chê định dẫn xuất của chế định quyền sở hữu, gồm các quy định liên quan đến nghĩa vụ và các căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự. Chế định lớn này được chia thành những chế định nhỏ sau:

- Những quy định chung về nghĩa vụ dân sự, căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự;

- Hợp đồng dân sự thông dụng (mua bán, thuê tài sản...);

- Chế định thực hiện công việc không có uỷ quyền;

- Chế định được lợi về tài sản không có căn cứ hợp pháp;

- Chế định sách nhiệm dân sự do gây thiệt hại (quy định căn cử phát sinh trách nhiệm do gây thiệt hại và một số trường hợp riêng biệt cùa trách nhiệm do gây thiệt hại).

+ Chế định thừa kế: Quy định về trình tự dịch chuyển di sản của người chết cho những người còn sổng, việc dịch chuyển di sản theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.

Mọi vướng mắc cần giải đáp hoặc để được sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 1900636292.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: