DOANH NGHIỆP XÃ HỘI - TIÊU CHÍ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ?                
  • 06/012023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI - TIÊU CHÍ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ?                

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI - TIÊU CHÍ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ?                DOANH NGHIỆP XÃ HỘI - TIÊU CHÍ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ?

Doanh nghiệp xã hội là loại doanh nghiệp cũng được thành lập và hoạt động giống như các doanh nghiệp thông thường. Tuy nhiên, sự khác biệt là doanh nghiệp xã hội có hoạt động  giải quyết các vấn đề của xã hội và vì lợi ích của công đồng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các tiêu chí, quyền và nghĩa vụ   của doanh nghiệp xã hội.

Căn cứ pháp lí

Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Khái niệm doanh nghiệp xã hội

Có thể hiểu một cách đơn giản, Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp  được thành lập và hoạt động với mục tiêu giải quyết các vấn đề của xã hội mà không vì mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp xã hội

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 10 Luật doanh nghiệp năm 2020, Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí dưới đây:

Một là, Doanh nghiệp phải được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này

Hai là, Doanh nghiệp có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích của cả cộng đồng

Ba là, Doanh nghiệp có Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu doanh nghiệp đã đăng ký

Quyền và Nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 10 Luật doanh nghiệp năm 2020, Doanh nghiệp xã hội ngoài có quyền và  nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của luật này còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Chủ sở hữu, người quản lý của doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp xã hội được huy động, nhận tài trợ từ cá nhân, doanh nghiệp khác của Việt Nam, nước ngoài để bù đắp chi phí về quản lý, chi phí trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thê m: QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

- Doanh nghiệp phải  có nghĩa vụ  duy trì mục tiêu hoạt động và điều kiện theo quy trong suốt quá trình hoạt động

- Doanh nghiệp không được sử dụng khoản  tài trợ cho mục đích khác ngoài việc bù đắp chi phí, hoạt động giải  quyết vấn đề xã hội mà doanh nghiệp đã đăng kí

- Nếu nhận được hỗ trợ, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt dộng của doanh nghiệp theo định kỳ hàng năm.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 1900636292.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: