Điều lệ công ty TNHH một thành viên theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2020
  • 17/022023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

Điều lệ công ty TNHH một thành viên theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2020

Trong giai đoạn hiện nay, số lượng Công ty TNHH một thành viên được “khai sinh” ngày càng có dấu hiệu phát triển đáng kể.

Để một công ty có thể vận hành và phát triển một cách hiệu quả tối ưu nhất, không thể không có sự góp mặt của Điều lệ công ty

Vậy, điều lệ công ty TNHH một thành viên là gì? Pháp luật quy định như thế nào về điều lệ Công ty TNHH một thành viên?

Điều lệ công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là gì?

Điều lệ công ty là văn bản do các thành viên trong công ty thống nhất xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật, nhằm quản trị và điều hành hoạt động của công ty. Bản điều lệ đầu tiên do các sáng lập viên soạn thảo, thông qua và trong quá trình hoạt động có thể bị sửa đổi, bổ sung theo quyết định của các thành viên công ty.

Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên là “bản hiến pháp” của  công ty TNHH 1 thành viên đó.

Vai trò của điều lệ đối với hoạt động của công ty TNHH một thành viên:

+ Bản điều lệ được coi như kim chỉ nam trong mọi hoạt động của công ty TNHH một thành viên, là căn cứ để công ty TNHH một thành viên tiến hành việc quản trị nội bộ, chia cổ tức cũng như đại diện trong giao dịch với bên ngoài.

+ Đối với chủ thể quản lí: điều lệ là căn cứ để chủ thể quản lí công ty TNHH một thành viên ra quyết định đầu tư, thuê nhân viên, quản trị nội bộ.

+ Đối với nhà đầu tư: Bản điều lệ công ty TNHH một thành viên đảm bảo quyền được tham gia cho các nhà đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thông qua những quy định về quyền bỏ phiếu, dự họp hội đồng thành viên, bầu các vị lãnh đạo trong công ty TNHH một thành viên.

+ Là căn cứ để xử lí tranh chấp trong nội bộ công ty TNHH một thành viên.

Quy định về điều lệ công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo luật Doanh nghiệp

Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định chi tiết và cụ thể về điều lệ công ty. Theo đó:

Thứ nhất, điều lệ công ty TNHH một thành viên bao gồm những nội dung cơ bản sau đây:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 1 thành viên; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

+ Ngành, nghề kinh doanh ;

+ Vốn điều lệ;

+ Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của chủ sở hữu;

+ Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty ;

+ Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

+ Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý;

+ Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

+ Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

+ Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Thứ hai, điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

+ Chủ sở hữu công ty là cá nhân;

+ Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức

Thứ ba, điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

+ Chủ sở hữu;

+ Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu;

+ Người đại diện theo pháp luật.

Mọi vướng mắc cần giải đáp hoặc để được sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 1900636292.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: