ĐIỀU KIỆN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ PHẦN ĐẦU
  • 08/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

ĐIỀU KIỆN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ PHẦN ĐẦU

 

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự

Khi quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị xâm phạm thì có quyền khởi kiện vụ án dân sự ra Tòa án. Vậy muốn tiến hành tố tụng dân sự thì phải đáp ứng những điều kiện gì?

Căn cứ Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp của mình (sau đây gọi chung là đương sự ) khiếu nại với cơ quan tư pháp có thẩm quyền về quyền của mình và lợi ích hợp pháp Quyền khởi kiện của cơ quan công quyền, tổ chức, cá nhân khởi kiện được quy định tại Điều 187 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, cụ thể:

Cơ quan hành chính nhà nước về gia đình, cơ quan hành chính nhà nước về trẻ em, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện về hôn nhân và gia đình theo quy định của Luật hôn nhân và Luật Gia đình

Bao gồm:

– Tổ chức đại diện của Nhóm người lao động có quyền khởi kiện khi cần thiết hoặc được ủy quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhóm người lao động. người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quyền đại diện người tiêu dùng khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc khởi kiện vì lợi ích công cộng của mình theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quyền của người tiêu dùng.

– Các cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng của mình, lợi ích của Nhà nước trong những vấn đề có chi phí của mình hoặc theo quy định của pháp luật.

– Người dân có quyền khởi kiện về hôn nhân và gia đình để bảo vệ quyền lợi của mình lợi ích hợp pháp của người khác theo Đạo luật Hôn nhân và Gia đình.

Xem thêm: Thẩm quyền của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 69 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, người được tố tụng phải có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự, theo hình thức tố tụng dân sự hoặc theo bất kỳ hình thức nào khác mà pháp luật có quy định. Pháp luật.

– Đối tượng dưới 18 tuổi hoặc người không có đủ năng lực hành vi dân sự phải có người đại diện theo pháp luật hoặc quyết định của Tòa án khi tham gia tố tụng.Việc khiếu nại phải thuộc thẩm quyền của tòa án. 26, 28, 30, 32 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Nếu vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án mà thuộc thẩm quyền của cơ quan khác thì toà án sẽ bác đơn.

– Thẩm quyền theo từng vụ án: Thẩm quyền xét xử theo từng vụ án của Tòa án được quy định tại các Điều 35, 36, 37, 38 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và được chia thành 4 cấp:

+ toà án nhân dân;

+ Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp huyện

+ Tòa án nhân dân cấp tỉnh

+ Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

————————————————

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : khởi kiện, tố tụng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: