ĐIỀU KIỆN CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO KHÔNG TUÂN THỦ VỀ HÌNH THỨC
  • 13/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

ĐIỀU KIỆN CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO KHÔNG TUÂN THỦ VỀ HÌNH THỨC

ĐIỀU KIỆN CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO KHÔNG TUÂN THỦ VỀ HÌNH THỨC
  1. Như thế nào là giao dịch dân sự vô hiệu? và giao dịch dân sự (GDDS) vô hiệu do giao dịch dân sự vô hiệu?

Về khái niệm GDDS vô hiêu:

Trước hết, về khái niệm GDDS có thể hiểu là hợp đồng hoặc là hành vi pháp lý đơn phương đã làm phát sinh hoặc thay đổi hoặc chấm dứt Q&NV dân sự. Đồng thời một giáo dịch dân sự chỉ đủ điều kiện phát sinh hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện pháp luật quy định

Còn về khái niệm giao dịch dân sự vô hiệu đến nay chưa có quy định cụ thể nào, tuy nhiên nếu hiểu theo từ điển Tiếng việt thì vô hiệu là không có hiệu lực hay không có hiệu quả. Từ đó có suy ra khái niệm về giao dịch dân sự vô hiệu chính là GDDS không còn hoặc không có hiệu lực pháp luật

 Khái niệm GDDS vô hiệu do không tuân thủ quy định vê hình thức:

Theo từ điển Luật học thì có thể hiểu hình thức là cái bên ngoài hay chính là cái chứa đựng nội dung bên trong. Do đó hình thức của giao dịch dân sự có thể được hiểu là cách thức thể hiện ý chí của các chủ thể tham gia GDDS ra bên ngoài dưới một hình thức nhất định nào đó.

Bởi trong giao dịch dân sự nói riêng và PL dân sự nói chung luôn tôn trọng nguyên tắc việc dân sự cốt ở đôi bên nên các chủ thể tham gia giao dịch được tự do thể hiện ý chí của mình dưới những dạng hình thức khác nhau. Và đây cũng là một căn cứ để xác định thời điểm có hiệu lực của GDDS

Như chúng ta biết thì hình thức GDDS không phải là điều kiện bắt buộc của mọi GDDS mà chỉ là điều kiện bắt buộc trong một số trường hợp PL quy định. Theo đó có thể hiểu GDDS vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức là những GDDS không thể hiện theo đúng những hình thức mà pháp luật đã quy định và gây ra khả năng không làm phát sinh Q&NV của các bên mong muốn

2, Một số đặc điểm của giao dịch vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Bên cạnh đặc điểm của một GDDS vô hiệu thì giao dịch DS vô hiệu do không tuân thủ về hình thức cũng có một số đặc điểm riêng biệt như sau:

Một là, đây là giao dịch dân sự vi phạm quy định về hìn thức bắt buộc

Hai là, giao dịch này là thuộc GDDS vô hiệu tuyệt đối

Ba là, giao dịch này được xem là một trường hợp ngoại lệ của GDDS tuyệt đối

3, Điều kiện để giao dịch trở nên vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức là gì?

Bên cạnh những giao dịch dân sự bình thường khác thì cũng có những giao dịch dân sự đặc biệt cần nhà nước phải can thiệp quản lý đó có thể là những giao dịch có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích chung hoặc NN muốn lưu ý sự cẩn trọng của các chủ thể khi tham gia giao dịch thì quy địn về hình thức trở thành quy định bắt buộc đối với loại giao dịch đó.

Đồng thời, nếu một giao dịch dân sự được PL điều chỉnh về hình thức bắt buộc thì tức là tất cả chủ thể tham gia giao dịch cần phải thực hiện đúng NV tuân thủ quy định về hình thức.

Do đó, điều kiện của một GDDS vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình bao gồm PL có quy định về hình thức bắt buộc của GDDS và chủ thể tham gia không tuân thủ những quy định về hình thức đó

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật dân sự 2015, giao dịch vô hiệu
popup

Số lượng:

Tổng tiền: