ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH   
  • 03/012023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH   

ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH               ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Công ty hợp danh là một trong những loại hình doanh nghiệp xuất hiện từ sớm và phổ biến hiện nay. Vậy điều hành hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh sẽ được diễn ra như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lí

Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Chủ thể điều hành hoạt động kinh doanh trong công ty hợp danh

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành, các thành viên của công ty hợp danh đều có quyền đại diện theo pháp luật của công ty. Và mỗi thành viên có thể được coi là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh.

Do vậy, Các thành viên hợp danh sẽ là chủ thể tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh

Thứ nhất, mọi thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật cho công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong việc thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi chủ thể đó được biết về hạn chế đó.

Thứ hai, trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh để phối hợp với nhau quản lý và kiểm soát công ty.

Thứ ba, Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì các quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Xem thêm: Công ty hợp danh là gì? Đặc điểm của công ty hợp danh

Thứ tư , hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh đều không thuộc vào  trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại đồng ý và chấp thuận.

Thứ năm, Công ty hợp danh có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng riêng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó của công ty.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: