ĐẶC ĐIỂM RIÊNG BIỆT CỦA QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN
  • 21/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

ĐẶC ĐIỂM RIÊNG BIỆT CỦA QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

ĐẶC ĐIỂM RIÊNG BIỆT CỦA QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM RIÊNG BIỆT CỦA QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

1. Về khái niệm

Quyền SH và các quyền khác đối với TS là một chế định quan trọng của pháp luật dân sự, do đó cũng có không ít những bài nghiên cứu về chủ đề này. Nên xét về khái niệm thì cũng có không ít những khái niệm liên quan, nhưng theo quan điểm pháp lý hiện đại thì có thể hiểu như sau:

Quyền SH và các quyền khác đối với TS có thể hiểu là toàn bộ những QPPL quy định về những loại quyền sở hữu và các quyền khác đối với TS và nội dung về từng loại quyền được quy định; cũng như các căn cứ phát sinh và căn cứ chấm dứt các loại quyền đó; những nguyên tắc để thực hiện, bảo vệ và các hạn chế người quyền và các quyền khác đối với TS phải tuân thủ đúng khi thực hiện những quyền năng của mình.

- Quyền SH và các quyền khác đối với TS ba gồm những loại sau:

Đối với quyền sở hữu thì bao gồm ba loại quyền năng đó là: Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt.

Còn đối với một số các quyền khác của TS như: quyền hưởng dụng hay quyền sử dụng, quyền thuê dài hạn hay quyền bề mặt và quyền khai khác, quyền địa dịch….

2. đặc điểm của loại quyền trên

Với tính chất của các quyền tuyệt đối và được áp dụng với tất cả mọi người. Do đó, quyền SH và các loại quyền khác đối với TS

Một là, những loại quyền này chi phối trực tiếp tới tài sản

Vốn dĩ như vậy bởi chủ thể là cá nhân hay pháp nhân thì đều có quyền được tác động trực tiếp đối với các loại TS đó thông qua những quyền SH và các quyền khác đối với. Điều này thể hiện mối quan hệ trực tiếp đối với những người có quyền đối với tài sản.

Hai là, các loại quyền này có tính chất tuyệt đối, nghĩa là nó có hiệu lực đối với tất cả mọi người

Các loại quyền trên được PL bảo vệ một cách tuyệt đối và không bị xâm phạm bởi bất kì một chủ thể nào khác. Mặc dù để có thể đối kháng được với người thứ ba thì nhất thieetse quyền sở hữu và những quyền khác đối với TS phải được người thứ ba đso công nhận. Thế nhưng để có thể thực hiện được tốt thì không phai bên thứ ba nào cũng có thể làm được

Xem thêm: Sự khác biệt giữa bảo lưu quyền sở hữu so với các biện pháp bảo đảm tài sản khác

Ba là, tính đeo đuổi vật

Như chúng ta biết thì vốn dĩ vật quyền cho phép người có quyền lực thực hiện quyền của mình đối với bất kỳ loại tài sản nào đang nằm trong tay bất kỳ người nào và trong hoàn cảnh nào đi nữa. Đặc điểm này có thể hiểu là những người có quyền đối vật thì họ có thể thực hiện được quyền của mình đối với TS và bất kể là loại TS đó đang nằm trong tay ai và trong hoàn cảnh như thế nào

Đặc điểm này của quyền sở hữu kể cả khi chủ sở hữu TS có bị thay đổi tức là quyền sở hữu TS có được dịch chuyển từ chủ thể này sang chủ thể nọ thì duy nhất quyền sở hữu đối với TS đó sẽ không bị ảnh hương.

Bốn là, khi chủ sở hữu thực hiện quyền sở hữu hay các quyền khác đối với TS của mình thì sẽ không làm chấm dứt đi quyền SH và các quyền khác đối với TS

Điều này có nghĩa là quyền SH và các quyền khác đối với TS có thể được đồng thời tồn tại song song cùng nhau. Những chủ thể mà có quyền sở hữu hay quyền khác đối với TS thì sẽ có thể cùng thực hiện đồng thời các hành vi khai thác tài sản theo nội dung của quyền sở hữu và các quyền khác đối với TS.

Thứ năm, là tính có thể chuyển dịch được

Điều này có nghĩa là quyền SH hay các quyền khác đối với TS thì đều có thể được dịch chuyển từ người này sang người khác, từ chủ thể này sang chủ thể khác. Đây chính là căn cứ cho các quyền sở hữu và các quyền khác sẽ không bị phụ thuộc và điều kiện nào khi mà TS bị di chuyển

Cuối cùng là các quyền trên đối với TS đều cho phép người có quyền được ưu tiên trong việc thực hiện quyền của mình đối với TS

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật dân sự 2015, Sjklaw
popup

Số lượng:

Tổng tiền: