CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUY ĐỊNH “CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH” TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH
  • 15/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUY ĐỊNH “CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH” TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUY ĐỊNH “CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH” TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

Thứ nhất, chuyển đổi giới tính được xem là một trong những quyền nhân thân của con người

Như chúng ta biết quyền nhân thân là một trong những quyền cũng như là chế định quan trọng của BLDS Việt Nam, bộ luật dân sự hiện hành cũng có nhiều quy định về các quyền nhân thân của cá nhân, trong đó có quyền chuyển đổi giới tính. Vốn dĩ “ Chuyển đổi giới tính” được coi là một quyền nhân thân của con người vì nó mang đầy đủ đặc trưng của quyền nhân thân, như:

– Quyền chuyển đổi giới tính là quyền gắn liền với mỗi cá nhân

– Quyền này không thể chuyển giao được cho người khác vì giới tính là bẩm sinh, gắn liền với cơ thể cá nhân mỗi người

Chỉ với hai đặc trưng đó cũng đủ để khẳng định chuyển đổi giới tính là một quyền nhân thân quan trọng của mỗi cá nhân

Thứ hai, MQH giữa quyền nhân chuyển đổi giới tính (CĐGT) và các quyền nhân thân khác.

Khẳng định như vậy bởi vốn dĩ việc một cá nhân khi đã thực hiện CĐGT được thực hiện các quyền nhân thân khác chính là một sự thừa nhận quan trọng về mặt pháp lý đối với tư cách mới của người chuyển đổi giới tính, vì nếu như không được thực hiện những quyền này thì quyền chuyển đối giới tính sẽ trở nên vô nghĩa dưới góc độ PL

Thế nhưng về vấn đề này thì chưa có văn bản PL nào có quy định hay hướng dẫ cụ thể. Do đó trong quá trình thực hiện cần phải có những hướng đi phù hợp cả về PL và về mặt đạo đức của dân tộc, tránh sự định hướng lệch lạc về giưới tính của con người.

Những quyền này thể hiện mqh sâu sắc giữa nhà nước và công nhân về việc không chỉ gắn liền với lợi ích tinh thần của chủ thể mà còn gắn liền với những lợi ích khác, để bảo đảm sự hài hòa thống nhất và có hiệu quả cao.

Thứ ba, PL công nhận và bảo vệ quyền của người CĐGT góp phần bảo đảm những giá tị của con người và đáp ứng nhu cầu XH

Khi xác lập và điều chỉnh một QHXH bất kỳ không chỉ dựa trên ý chí, quyền lợi của giai cấp thống trị mà còn phụ thuộc vào bản chất xã hội của quan hệ đó và các biện pháp bảo vệ quyền của người chuyển đối giới tính cũng sẽ được xem xét ở những khía cạnh như:

– Căn cứ về mặt kinh tế: mặt trái của cơ chế thị trường đã gia tăng khoảng cách giàu nghèo và sự chênh lệch về mức sống, sự hưởng thụ của các nhóm người trong xã hội. Do đó, không loại trừ được những nhóm người yếu tiềm năng kinh tế và thiếu quyền lực chính trị rất dễ bị tổn thương. Do đó PL cần có những điều chỉnh phù hợp để vừa thúc đẩy về kinh tế và phát triển cũng như hạn chế sự bất bình đẳng trong việc hưởng thụ quyền của những nhóm người khác nhau.

– Về mặt chính trị thì cần thiết phải đặt ra những QPPL để điều hòa và giải quyết tốt được những mâu thuẫn trên cơ sở duy trì trật tự XH hợp lý, cũng như bảo vệ toàn diện được các quyền cơ bản của con người mà trong đó có người  chuyển đổi giới tính

Thứ tư, các nước trên thế giới đã có sự thưà nhận người chuyển đổi giới tính

Thưc tế ở các nước trên thế giới hiện nay họ không còn có sự phân biệt giữa những người chuyển đổi giới tính và liên giới tính trong phẫu thuật về giới tính nữa. Việc thừa nhận như vậy đã thể hiện được một xã hội đa dạng trong bản dạng thì sự phân biệt sẽ không có ý nghĩa nữa và tất cả mọi người đều được NN bảo hộ bình đẳng

Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng không phải cứ được công nhận chuyển đổi giới tính là được công nhận việc kết hôn, vấn đề này đã được luật hóa ở một số nước. còn một số nước tuy không có quy định cụ thể những cũng ngầm hiểu rằng những người chuyển đổi giới tính không có quyền được kết hôn

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật dân sự 2015, chuyển đổi giới tính
popup

Số lượng:

Tổng tiền: