CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
  • 06/012023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Lí do bởi vì loại hình doanh nghiệp này có cơ cấu tổ chức không quả phức tạp như công ty cổ phần. Vậy cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên được quy định như thế nào?

Căn cứ pháp lí

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Hiểu thế nào là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Căn cứ theo quy định của pháp luật tại điều 46 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Có thể hiểu, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 thành viên đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Các thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà mình đã đã góp vào khi đăng kí doanh nghiệp, trừ trường hợp có quy định định khác.

Cơ cấu tổ chức quản lí của Công ty TNHH 2 thành viên

Căn cứ theo quy định tại điều 56 Luật doanh nghiệp năm 2020, cơ cấu tổ chức quản lí của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ bao gồm:

+ Hội đồng thành viên

Là cơ quan quyết định cao nhất của doanh nghiệp. Bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân, tổ chức. Điều lệ của công ty sẽ quy định số lần họp hội đồng thành viên. Nhưng ít nhất, mỗi năm hội đồng thành viên sẽ phải họp 1 lần.

+ Chủ tịch hội đồng thành viên 

Trong hội đồng thành viên đó sẽ bầu ra một người làm chủ tịch HD thành viên. Theo quy định, nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng thành viên là không quá 5 năm. nhưng có thể được bầu lại với số nhiệm kì không hạn chế.

Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Giám đốc/ Tổng giám đốc

Giám đốc hoặc tổng giám đốc là người có vai trò điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp. Họ sẽ chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Để có thể làm được giám đốc/ tổng giám đốc, phải là người có trình độ về chuyên môn và kinh nghiệp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và những điều kiện khác theo quy định mà điều lệ công ty đã đề ra.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 1900636292.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: