CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GÓP VỐN TRONG CÔNG TY TNHH
  • 07/022022
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GÓP VỐN TRONG CÔNG TY TNHH

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn trong công ty TNHH
Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn từ tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức sang sở hữu của công ty là một nghĩa vụ của thành viên. Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn thể hiện sự rõ ràng, tách bạch tài sản giữa tài sản của công ty và tài sản của thành viên. So với doanh nghiệp tư nhân đối với loại tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.
Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại tài sản. Ví dụ: tài sản có đăng ký quyền sở hữu, tài sản không đăng ký quyền sở hữu,… Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc chuyển quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện việc chuyển tiền sở hữu tài sản góp vốn đối với từng thành viên sang sở hữu công ty.
Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản vốn góp của mình sang công ty theo quy định.
Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản. Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty, họ, tên, địa chỉ thường trú, số thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn, loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn, tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty, ngày giao nhận, chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty. Phần vốn góp bằng tài sản không phải là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi chuyển quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.
Chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn của công ty TNHH không phải chịu lệ phí trước bạ.
Giải quyết tình huống

Công ty TNHH một thành viên Minh Thành được thành lập ngày 20/10/2020. A là thành viên góp vốn, có chiếc xe ô tô khoảng 1 tỷ và muốn đưa ô tô thành tài sản của công ty.

Hỏi: A cần làm như thế nào để chuyển quyền sở hữu chiếc ô tô của mình thành tài sản của công ty.

Giải quyết tình huống:

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Luật DN 2020:

 1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản.

2. Biên bản giao nhận tài sản góp vốn phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân, số giấy tờ pháp lý của tổ chức của người góp vốn;

c) Loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty;

d) Ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.”

 Trong trường hợp này với tài sản là ô tô thì người góp vốn là A phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sang cho công ty. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ ( theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật DN 2020).

Thủ tục:

Lập biên bản họp hội đồng thành viên để định giá tài sản;

Lập biên bản tài sản góp vốn

Đến cơ quan thuế làm tờ khai lệ phí trước bạ (không phải nộp lệ phí trước bạ chỉ đến khai). Sau đó, thực hiện chuyển đổi quyền sở hữu ô tô sang cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Các vấn đề pháp lý, Công ty TNHH, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: