Bản chất và chức năng của nhà nước Việt Nam

Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài 05/04/2022

Bản chất và chức năng của nhà nước Việt Nam Bản chất của nhà nước Việt Nam      - Tại điều 2 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân Nước C...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: