Bản chất và chức năng của nhà nước Việt Nam
 • 05/042022
 • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

Bản chất và chức năng của nhà nước Việt Nam

Bản chất và chức năng của nhà nước Việt Nam

 • Bản chất của nhà nước Việt Nam

     - Tại điều 2 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ:

 1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân
 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
 3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

Lưu ý: nhà nước/ nhà chức trách chỉ được làm những j mà pháp luật cho phép. Nhân dân thì được làm tất vả những gì pháp luật không cấm

 • Chức năng của nhà nước Việt Nam
 1. Khái niệm

Chức năng của nhà nước là những phương diện (mặt) hoạt động cơ bản của nhà nước thể hiện bản chất giai cấp, ý nghĩa xã hội của nhà nước, được đặt ra để thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước

Nhiệm vụ là là vấn đề đặt ra mà nhà nước cần giải quyết, còn chức năng là phương diện hoạt động có tính định hướng

 

     2. Phân loại

 • Chức năng đối nội/ đối ngoại

 • Phân loại trên các lĩnh vực xã hội: kinh tế, xã hội, CN văn hóa, CN tư tưởng,...

 • Theo phương diện hoạt động của nhà nước: lập pháp, tư pháp, hành pháp

 

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Sjklaw
popup

Số lượng:

Tổng tiền: