Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2020                 
  • 06/012023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2020                 

[caption id="attachment_7971" align="alignnone" width="960"]Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2020                  Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2020[/caption]

Lưu trữ tài liệu doanh nghiệp là một trong những việc quan trọng phục vụ quá trình hoạt động của công ty cũng như để nhà nước thuận tiện hơn trong việc quản lí. Vậy, Lưu trữ tài liệu doanh nghiệp được quy định như thế nào? Lưu trữ ở đâu?

Căn cứ pháp lí

Luật doanh nghiệp năm 2020.

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Luật doanh nghiệp 2020. Tuỳ  theo loại hình của doanh nghiệp, các doanh nghiệp buộc phải lưu giữ các tài liệu dưới đây:

Thứ nhất, Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

Thứ hai, lưu giữ văn bằng bảo hộ quyền quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; giấy phép và các loại giấy chứng nhận khác của doanh nghiệp.

Thứ ba, Lưu giữ văn bằng bảo hộ

Thứ tư, Lưu giữ các loại tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp.

Thứ năm, Lưu giữ biên bản họp Hội đồng thành viên, họp cổ đông, họp hội đồng quản trị và các quyết định khác của doanh nghiệp.

Xem thêm: Doanh nghiệp xã hội – Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ?

Thứ sáu , doanh nghiệp lưu giữ bản cáo bạch để chào bán hoặc để niêm yết chứng khoán.

Thứ bảy , doanh nghiệp lưu giữ báo cáo cáo, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền như cơ quan thanh tra, tổ chức kiểm toán, ban kiểm sát,...

Thứ tám , Lưu giữ sổ sách kế toán, các chứng từ kề toán và báo cáo tài chính hàng năm theo quy định.

Công ty/ doanh nghiệp có nghĩa vụ bắt buộc phải lưu giữ các tài liệu nêu trên tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định tại điều lệ của công ty/ doanh nghiệp. Thời hạn lưu trữ được thực hiện theo quy định của pháp luật

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 1900636292.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: