Chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty (hạch toán phụ thuộc) - Mới nhất
  • 12/022023
  • Trợ lý Luật sư Cao Vân

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty (hạch toán phụ thuộc) - Mới nhất

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Chi nhánh công ty có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Khi việc duy trì hoạt động chi nhánh công ty là không cần thiết hoặc không hiệu quả thì có thể tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty. Sau đây SJK Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn đọc thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

+ Luật Doanh nghiệp 2020;

+ Luật quản lý thuế năm 2019;

+ Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế;

+ Nghị định 01/2021/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG

1.Các bước thực hiện

Bước 1: Đóng mã số thuế

Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Hồ sơ đóng mã số thuế bao gồm:

+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Mẫu phụ lục II-22, Thông tư 01/2021-TTBKHĐT)

+ Công văn đề nghị đóng mã số thuế;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh.

Bước 2: Nộp hồ sơ hủy dấu chi nhánh cho bên Công an

Thủ tục trả con dấu chi nhánh công ty tại cơ quan công an (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có chi nhánh thành lấp trước ngày 1/7/2015).

Hồ sơ bao gồm:

+ Công văn trả con dấu của chi nhánh cần chấm dứt hoạt động

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (bản gốc)

Bước 3: Làm thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh

Sau khi hoàn thành các bước trên cần  nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

Hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Mẫu phụ lục II-22, Thông tư 01/2021-TTBKHĐT)

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

2.Xử lý hồ sơ

Cơ quan đăng ký có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan đăng ký phải thông báo nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3.Trả kết quả

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi email về việc hồ sơ nộp qua mạng điện tử hợp lệ và Phòng đăng ký kinh doanh cấp thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh trên cơ sở hồ sơ đã hợp lệ

Trên đây là nội dung trao đổi của chúng tôi về thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Mọi vướng mắc cần giải đáp hoặc để được sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 1900636292.

Tags : Doanh nghiệp
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: