BÌNH LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH CHIẾM HỮU TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM 2015
  • 26/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

BÌNH LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH CHIẾM HỮU TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM 2015

BÌNH LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH CHIẾM HỮU TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM 2015

Hiểu như thế nào về chiếm hữu và quyền chiếm hữu

Về khái niệm chiếm hữu có thể hiểu theo điều 179 BLDS 2015 như sau: Chiếm hữu là việc mà chủ thể (cá nhân hoặc pháp nhân) nắm giữ và chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản.  Cũng căn cứ theo quy định của BLDS năm 2015 thì quyền sở hữu được hiểu là những quyền năng dân sự đối với tài sản và nó bao gồm các quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật…

2. Phân tích và bình luận về chế định chiếm hữu trong BLDS Việt Nam 2015

a. Nội dung quyền chiếm hữu

Theo pháp luật dân sự thì có thể hiểu quyền chiếm hữu là một loaij quyền năng của chủ sở hữu mà khi họ nắm giữ loại quyền năng đó thì họ sẽ được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình cũng như sẽ được nắm giữ và chi phối tài sản thuộc sở hữu (không được trái pháp luật, đạo đức xã hội).

Trong thực tế, có một loại quyền đó là quyền chiếm hữu thực tế. Đây là loại quyền mà chủ sở hữu có thể tự mình bằng các hành vi của bản thân để thực hiện quyền chiếm hữu tài sản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp những trường hợp đặc biệt thì  chủ sở hữu có thể được thực hiện việc chuyển quyền này cho người khác thông qua một hợp đồng dân sự thì chủ sở hữu vẫn là người thực hiện quyền kiểm soát đối với tài sản và cũng chính là người thực tế nắm giữ vật thay mặt chủ sở hữu chiếm hữu tài sản

Mặt khác, trong đời sống thường ngày xảy ra một số trường hợp dẫn đến việc có những người mặc dù họ không phải là chủ sở hữu nhưng vẫn có thể chiếm hữu được tài sản đó. Nên pháp luật cũng từ đó mà hình hai loại là chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu.

b. Bảo vệ chiếm hữu trong BLDS 2015

Một là, nếu như so với luật dân sự trước đó thì trong BLDS 2015 đối với người chiếm hữu, họ đã không còn phải chứng minh quyền của mình để được bảo vệ nữa. Có thể xem đây là một điểm tiến bộ rất lớn trong quy định về chiếm hữu hiện hành. Tuy nhiên, về chế định chiếm hữu thì khá rộng. Do đó, bài viết dưới đây sẽ đi phân tích hiệu quả của sự bảo vệ này dưới góc độ người chiếm hữu và người kiện đòi khôi phục chiếm hữu.

– Đối với người chiếm hữu thì nhờ suy đoán ngay tình mà người chiếm hữu sẽ được nhận hoa lợi và lợi tức mà không cần chứng minh sự ngay tình của mình nữa; Đồng thời họ cũng  được hưởng thời hiệu xác lập sở hữu mà không cần chứng minh.

– Khi chủ chiếm hữu đứng trước một sự xâm phạm trực tiếp vào tình trạng chiếm hữu thì trong trường hợp này người chiếm hữu có thể kiện yêu cầu TA hoặc phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người xâm phạm phải chấm dứt hành vi, khôi phục tình trạng ban đầu và trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại. Đứng trước một tranh chấp về chiếm hữu, người chiếm hữu cũng được bảo vệ mà không cần chứng minh mình có quyền thì rõ ràng pháp luật đã và đang thực sự bảo vệ tốt đối với người chiếm hữu .

  1. Một số đề xuất giúp hoàn thiện chế định chiếm hữu trong BLDS Việt Nam 2015

Một là, Bảo vệ người thứ ba ngay tình một cách xứng đáng hơn

Như chúng ta biết, vôn dĩ quan niệm chiếm hữu như một tình trạng có thể dẫn tới việc, người đi kiện đòi tài sản có thể được bảo vệ tốt hơn. Do đó, để có thể bảo vệ người thứ ba ngay tình một cách tốt hơn thì cần phải bổ sung thời hiệu khởi kiện đòi tài sản, quy định kĩ hơn về các hình thức suy đoán để quyền lợi của người thứ 3 ngay tình được bảo vệ tốt hơn. Việc này giúp cho người mua có một thái độ yên tâm trong việc hành xử tài sản để khai thác tối đa các lợi ích kinh tế đến từ tài sản ấy, do vậy mà tạo tiền đề cho nền kinh tế được phát triển.

Hai là, Xây dựng hệ thống đăng ký biến động vật quyền hoàn thiện

Theo pháp luật và thực tiễn cuộc sống thì việc đăng ký tài sản rất quan trọng. Nó  một mặt vừa được xem là cơ sở để chủ sở hữu bảo vệ quyền lợi của mình và đối kháng với người thứ ba khi có tranh chấp phát sinh cũng đồng thời lại góp phần tạo điều kiện rất thuận lợi cho Toà án trong việc xác định chứng cứ để xét xử các tranh chấp .

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

?Ô?? ?? ??Ậ? ???? ??????

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật dân sự 2015, quyền chiếm hữu
popup

Số lượng:

Tổng tiền: