THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MỚI NHẤT
  • 02/112021
  • Trợ lý luật sư - Tiến Dũng

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MỚI NHẤT

Thủ tục đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, vì một số lý do giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất có thể rơi vào các trường hợp sau cần đính chính giấy chứng nhận đã cấp như sau:

+   Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

+   Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Vậy khi rơi vào các trường hợp trên thì thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp thực hiện như thế nào, Công ty Luật TNHH SJKLAW sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết để thực hiện thủ tục như sau:

Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

(Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

  1. Chuẩn bị hồ sơ để đính chính giấy chứng nhận đã cấp:

- Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

+ Giấy tờ chứng minh về việc sai sót.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(Căn cứ pháp lý: khoản 3 Điểu 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)

II. Các bước nộp hồ sơ đính chính giấy chứng nhận đã cấp: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ 

Bước 2: Nộp hồ sơ đính chính giấy chứng nhận đã cấp:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.  Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể (01 lần, bằng Phiếu hướng dẫn) để người nộp hồ sơ biết cung cấp, bổ sung đúng quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bước 3: Giải quyết hồ sơ đính chính giấy chứng nhận đã cấp:

Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Bước 4: Nhận kết quả.

III. Thời hạn giải quyết thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp: 

Thời gian thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Căn cứ pháp lý: Điểm r khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

 

Mọi vướng mắc cần giải đáp hoặc để được sử dụng dịch vụ. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Hotline yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn: 0962420486

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: sjk.law@hotmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng ./.

 

Tags : Luật Đất đai năm 2013, Tư vấn Luật Đất đai, Đính chính
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: